Valamennyi nukleáris hulladékot, ami a kilencvenes évekig az egykori Jugoszláviában keletkezett, Belgrád közelében tárolják, mint ahogyan azt is, ami utána, a Montenegróval alkotott államszövetség idején keletkezett.

Az Insajder, oknyomozó portál cikke szerint azt sem lehet tudni, hogy mekkora a hulladék sugárszennyezettsége, ugyanis a 2009 óta érvényes törvényes kötelezettség ellenére az állam a mai napig sem nevezte ki a nukleáris biztonságért felelős felügyelőt.

Nagy mennyiségű radioaktív hulladékot tárolnak a Szerbiai Nukleáris Objektumok Közvállalat keretein működő Vinča intézetben. Azt, hogy a tárolás nem biztonságos, még 2008-ban egy támogatás jóváhagyása során megmondták az EU szakemberei. Akkor azt állapították meg, hogy az egyik, ötvenéves hangárban különféle veszélyes, radioaktív hulladékot tárolnak, melyek között még olyan anyag is található, ami a csernobili katasztrófában szennyeződött meg.

A veszélyes hulladék már most is károsítja a közvetlen környezetét, de egy esetleges meghibásodás súlyosabb következményekkel járhat. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2015-ben úgy találta, hogy a körülmények miatt, amelyek között a hulladékot tárolják, nem lehetséges a felügyelőségi eljárás lefolytatása, így azt sem lehet tudni, hogy mekkora a hulladék sugárszennyezettsége.

A felügyelői eljárást azonban akkor sem lehetne lefolytatni, ha a feltételek adottak lennének, ugyanis Szerbiában nincs nukleáris biztonsági felügyelő. Annak ellenére, hogy a régi és az új törvény is ezt előirányozza, az elmúlt tíz évben az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériumban senki sem dolgozott ebben a munkakörben, amit az Insajder kérdésére a tárca is megerősített.

Annak ellenére, hogy a 2009-ben életbe lépett ionsugárzás elleni védelemről szóló törvény egyértelműen arra kötelezte a tudományos tárcát, hogy nevezzen ki nukleáris biztonságért felelős felügyelőket, ez kétszeri kísérlet után sem történt meg. Először azért, mert a minisztérium felhívására egyetlen megfelelő jelentkező sem akadt, másodszor pedig az illetékes miniszter állította le az eljárást, ugyanis az új törvény szerint a minisztérium már illetékes a felügyelő kinevezésében.

A felügyelők hiányát a sugárzásbiztonsági felügyelők átképzésével biztosítják majd, tudta meg az Insajder. Az új törvény értelmében ugyanis a nukleáris hulladék a Sugárzás- és Nukleáris-biztonsági Igazgatóság hatáskörébe kerül át. Az Insajder megkeresésére ott azt mondták, hogy a Környezetvédelmi minisztériumból négy sugárzásbiztonsági felügyelőt vett át az igazgatóság, akik a jövőben mindkét felügyelőségi tevékenységet végzik majd.