A világ szeme egy ősz elnök tekintetét kereste
Haja égnek állt, a szája kicsit cinikus, talán görbe.
Előttem a sötétség rothadt, a csend és a TV maradt.
Európa nem sírt velem – Európa bénán hallgatott.
Néztem és olvastam, éreztem, bár nem értettem
Szenvedett egy nép, ki tudja kiért, ki tudja ki miatt.
A válasz ott lapult egy titkos fedőnév alatt.
Romboló ördögök ropták égi dühös, lopakodó táncukat
Remegett az égbolt, és vele a mindenható gép
Alattuk nem szántottak se lovak, se ekék.
Tüzet gyújtottak, enyészetet, nem meleget, fogantak.
A világ szitkozódott, és ígért, és támadott, és vádolt
A béke nevében bombázva büntetett
Bűnöst és bűnözőt, állatot és füvet,

Harcban nyert bizonyosságot az emberszeretet.
Valaki szenzáció után kapkodott, célzott és talált
Más a betevő falatért remegve futott vagy lopott.
A sors kegyeltje vagyok, már tudom,
Hiszen Vajdaság a földrész mely nekem adatott.
Csapadék helyett bombák hullottak, de nem rám,
A fejemre nem sisakot, keresztlevelet tettem.
Láthatóan láthatatlan lettem.
A bomba a palicsi tóban csattanva merült alá,
Fájdalmasan, recsegve az újvidéki híd a Dunával küszködött,
Közben a nép Élte keserű életét, és jobb híján dalolva dacolt.
Európa magába roskadva, gyáván hallgatott.

Dolguk végeztével nyugovóra tértek az égi fegyverek,
A semmiből (semmiért?) keltek életre terrorcselekedetek.
Rémülten sikoltoznak a túlélők: holtak már az ikrek!
A könny elköltözött tőlünk, amikor sírnunk illene, hiszen
Európa zúgolódik: Máglyára veletek, Bin Ládenek!
Irak fegyvert csiszol, fekete aranyat rejteget,
Kapujában nem Hannibál – a fegyverek intenek.
Amerika romboló meglepetéseket emleget.

Alapítványok nyújtanak segítséget, pénzt és meleget
Adakozva vásárolnak embert és elveszített lelkiismeretet
Tegnap romboltak, ma azonos lendülettel építenek
Elfogadjuk a segítő puha tenyeret. A szegény mit tehet?
Mentenünk kell a salaktól azt, aki tegnap még ránk köpött
Humánus világban születtünk, és benne kell elvesznünk.
Tudom, a sors kegyeltje vagyok, mégis hívőként imádkozok:
Atyám, ments meg a segítséget kínáló és önzetlenül adományozó,
Jót a rossztól hibátlanul és igazságosan megkülönböztető,
Megtisztelő és büntető hatalmasságtól. Isten, óvj meg Amerikától!