Az Inter Pingpong 3 nevű projekttel folytatódik az Asztalitenisz Sport Klub Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub évek óta tartó kiváló és mindkét fél számára eredményes együttműködése.

A két egyesület a „Határon átnyúló integrált asztalitenisz program folytatása diák, amatőr és fogyatékkal élő sportolók részvételével” című projektjében egy komplex, a határ két oldalán élő pingpongosokat megmozgató 16 hónapos programsorozatot (2020. október 1. és 2022. január 31. között) szándékozik megvalósítani, az előző két projekt folytatásaként. A kialakítandó kapcsolat magába foglalja az asztalitenisz sportot legmagasabb szinten űző versenyzőket, az egészségmegőrző, rekreációs céllal sportoló szabadidős – és diák sportolókat, valamint, a fogyatékkal élő embereket, akiknek a társadalmi integrációját is elősegíti a rendszeres sportolás.

A két egyesület – az eddigi jó együttműködésre alapozva – közösen nyújtott be 2019-ben
pályázatot (Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0056) az IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kiírt felhívásra. Az IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) program fő célkitűzése, hogy az Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a sport sajátos eszközeivel és kapcsolatrendszerével az Inter Pingpong 3 projekt is.

Az együttműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
– Iskolai Pingpong Program (Szeged – Zenta)
– Családi Pingpong Sportnap (Szeged)
– Kerekesszékes sporttalálkozó (Zenta)
– Rekreációs sportnap (Zenta)
– Diákverseny (Szeged)
– Fogyatékkal Élők Sportnapja (Szeged)
– Edzőtábor (Zenta)
– Integrált Asztalitenisz Verseny (Szeged)

A pályázat elkülönített forrásösszege 99 845,90 euró, amelyből az Európai Uniós hozzájárulás (IPA) 84 869,01 eurót tesz ki.

Mellik Zoltán, a Zenta Asztalitenisz Klub edzője nyilatkozik a projektről (Fotó: Zenta Asztalitenisz Klub)