A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) 2008-ban jött létre abból a célból, hogy a szerbiai magyar tudományos közösség, elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerbiai köztestületi tagsága intézményesített képviseletét lássa el. A VMAT ezen küldetés alapján a vajdasági (szerbiai) magyar tudományosság fejlesztéséhez járul hozzá konferenciák, kiadványok, fórumok, támogatások és kommunikációs tevékenység által. Az egyesület legfontosabb rendezvénye az évente megszervezett tanácskozás, utoljára a 11. Tudóstalálkozó került megrendezésre online formában 2020-ban.

A mintegy 220 szerbiai külső köztestületi tag az MTA szervezésében 2021 júniusában szavazott titkos szavazással, és ezzel megválasztotta az új elnökség tizenegy tagját (Bagi Ferenc, Barak Ottó, Csányi Erzsébet, Dudás Attila, Hózsa Éva, Kastori Rudolf akadémikus, Lendák-Kabók Karolina, Lukity Tibor, Samu János, Sörös Zita, Takács Márta). Az elnökség kilenchónapos kényszerszünet után 2022. március 5-én Újvidéken nevezte ki az egyesület tisztségviselőit, minek alapján a következő ciklusban Csányi Erzsébet (humán szakterület) látja el az elnöki teendőket. Két alelnököt választottak Barak Ottó (élő természettudományok) és Lukity Tibor (élettelen természettudományok) személyében. A titkár Horák Rita lett.

A Magyar Tudományos Akadémia már a múlt század nyolcvanas évei óta igyekszik egyre szorosabbra fűzni az együttműködést a tudomány Magyaroszág határain túl élő magyar művelőivel, e törekvés eredménye, hogy a vajdasági magyar tudományosság képviselői is részesei lehetnek ennek a tágabb kapcsolathálónak, intenzívebben tevékenykedhetnek és tudatosabban szervezhetik itthoni közösségi életüket – olvasható a szervezet közleményében.

Pillanatkép a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács üléséről (Fotó: VMAT Press)