Jasmina Stevanović és Marko Marić a szerb, Kószó András, Lulity Márki Anna, Szabó Lili és Szabó Roland a magyar, Slaven Dulić a horvát, Branko Pokornić a bunyevác, Rade Bulatović a montenegrói, Kurina Klaudia pedig a roma kisebbség képviselője lett a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsban, amely csütörtökön alakult meg Szabadka Város Képviselő-testülete 21. rendes ülésén.

Az ülésen összesen 24 napirendi pontról döntöttek: rendeletet fogadtak el a Makszim Gorkij utca, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és a Zentai út által határolt területrész délnyugati része részletes szabályozási tervének módosításáról. Ennek értelmében ezentúl nem épülhet egyemeletesnél magasabb épület a Harcosok sorakozója lakótelep és a városközpont közötti területen. De új helyre költözik a szabadkai nagybani piac és a Tűzoltó Otthon is. A nagybani piacot  áthelyezik a Sziváci útra, mivel jelenlegi helyén gondot okoz a közlekedésben.

Elfogadták Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2022. évi működési tervét, valamint a Temetkezési Kommunális Közvállalat, a Stadion Kommunális Közvállalat, a Subotica-trans Közvállalat, a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2022. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról szóló határozatokat.

Saša Petković a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat igazgatója lett, Aleksandar Aleksićot a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat élére, Dejan Ljubisavljevićot a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat élére, Mihájlovity Anikót pedig a Szabadkai Városi Múzeum igazgatójává nevezte ki a testület.

Jelica Santrač, Szabadka Polgári Mozgalmának  önkormányzati képviselője a kinevezések kapcsán a sajtónak nyilatkozva azt mondta, nem optimista, nem hiszi, hogy bármi is jobban fog működni tekintettel arra, hogy az előző hatalom sok mindent megígért. Valójában nem látunk racionális, valós változást és nem látjuk a valós eredményeit annak, amit ígérnek, tette hozzá.

A Szabadkai Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak több mint 140 millió dinárra növelték a bevételét. Veljko Vojnić, az SZHP frakcióvezetője ennek kapcsán azt mondta, hogy az összeget elsősorban az utcák kiépítésére fordítják a külvárosi településeken és a város peremvidékein.

Vojnić az ülésen nejelentette, hogy a költségvetés következő átütemezésekor pénzt biztosítanak Szabadkán a Korzó teljes rendezésére.

A Sziváci útra költözik a Nagybani Piac