Együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága (SZAB) és a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) között, tájékoztatták szerkesztőségünket az érintettek.

Sajtóközleményüket az alábbiakban közöljük:

A kommunikáció, az együttműködés minden ismeretszerzés és tevékenység felhajtóerejévé tud válni. A vajdasági magyar tudományos közéleti szerveződésben is rendkívül fontos a szerves kapcsolatok ápolása, a meglévő és potenciális kontextusok tudatosítása, magasabb szintre emelése, illetve rendszerbe illesztése.

2022. április 21-én a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) képviselői, dr. Csányi Erzsébet elnök és dr. Lukity Tibor alelnök részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának (SZAB) elnökségi ülésén Szegeden.

A VMAT a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága égisze alatt jött létre 2008-ban, és megalakulása óta tartja a kapcsolatot a szomszédos régió tudományos-művészeti életét képviselő SZAB-bal. Ennek jegyében a szegedi tudósok rendszeresen részt vettek a Tudóstalálkozókon, a VMAT éves konferenciáján.

A partneri együttműködés elősegítése érdekében tegnap sikerült aláírni egy együttműködési megállapodást, amelyben a két fél leszögezte, hogy lehetőség és igény szerint társszervezőként, illetve támogatóként kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein, a stratégiai célok megfogalmazásánál közös támpontokat keresnek, közös kutatási projekteket dolgoznak ki, serkentik a – határon átívelő – közös tudományos, kulturális és művészeti rendezvények létrehozását.

A megállapodást Krisztin Tibor akadémikus (j), a SZAB elnöke és dr. Csányi Erzsébet (b), a VMAT elnöke látta el kézjegyével.

Az elnökökön kívül az értekezleten jelen volt még Dudits Dénes akadémikus, a SZAB alelnöke, dr. Töröcsikné dr. Görög Márta, a SZAB tudományos titkára és Jogtudományi Szakbizottságának vezetője, dr. Csernus Sándor István, az MTA doktora, DSC egyetemi tanár, a SZAB Tudósklub Egyesület titkára és a Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság vezetője, valamint Bogdán Csilla titkárságvezető – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A csoportképen balról jobbra: Csernus Sándor, Csányi Erzsébet, Krisztin Tibor, Görög Márta, Lukity Tibor (Fotó: Orosz Tibor)