A fiatalon elhunyt vajdasági költő, szerkesztő emlékére alapított Sziveri János-díjat 2022-ben a Pozsonyban élő Száz Pál író, költő és egyetemi oktató kapja.

A kuratórium indoklása szerint „Száz Pál eddigi legemlékezetesebb irodalmi műve a Fűje sarjad mezőknek című, nyelvteremtő erejű »legendárium«. Ez az allegorikus füveskönyv részint modern legendameséket, anekdotákat, elmésségeket tartalmazó gyűjtemény, részint a kisebbségi sorsot és az egyetemes emberi esendőséget bemutató traumaelbeszélés, részint a történelmi kataklizmákat egyéni szemszögből, transzkulturális horizontból láttató szubjektív krónika, de a régi és a modern magyar nyelv és műfaji tradíciók speciális elegye is. A mű felforgató ereje végtelenül spontán, természetes, minden klasszikus irodalmi szabályt áthágó, ugyanakkor rendkívül rétegzett és költői nyelvezetében rejlik: a traumakezelés dermesztő szépsége mellett a munkát ez a kísérletezés köti talán a leginkább Sziveri János életművéhez. Száz nemcsak író, hanem irodalomtörténész is: Borbély Szilárdról írt monográfiája ugyanezt a természetessé szelídített hibriditást tárta fel a tudomány eszközeivel. Száz folytonos érdeklődése a peremen élők, a kirekesztettek, a sérülékenyek és elesettek, a vidékiek iránt ugyancsak sok szállal köthető a Sziveri-univerzumhoz is.”

Száz Pál 1987-ben született Vágsellyén. Eddigi szépirodalmi könyvei: Arcadia (2011); Halott föld, halott lányok (2013); Fűje sarjad mezőknek (2017); tanulmánykötete: „Haszid vérző Kisjézuska” – Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben (2021).

A Sziveri János-díjat az 1990-ben elhunyt vajdasági költő, az Új Symposion folyóirat egykori főszerkesztője, Sziveri János emlékére alapította 1991-ben a Sziveri János Társaság, melynek tagjai Reményi József Tamás, Szörényi László, Thomka Beáta, Balázs Attila, Zalán Tibor, Utasi Erzsébet, Hafner Zoltán, Csehy Zoltán, Ladányi István, Géczi János, Kollár Árpád, Orcsik Roland, Szűgyi Zoltán, Kalapáti Ferenc, Mányoki Endre, Győrffy Ákos, Mikola Gyöngyi, Virág Zoltán és Fenyvesi Ottó (elnök).

Száz Pál (dunszt.sk)