Kedden az Akadémikusok Gyűlése zárt ülésén megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A kedden megválasztott 100 új akadémikust egy 110 fős jelöltlistáról választotta ki az Akadémikusok Gyűlése. A 100 új akadémikus között csak 13 nő van, írja a 444.hu.

A megválasztott akadémiai tiszteleti tagok között szerepel Karikó Katalin biokémikus és Thomas C. Südhof, orvosi-élettani Nobel-díjas (2013) biokémikus, neurobiológus. Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat, legutóbb 2019 májusában volt tagválasztás.

Az Akadémia Alapszabálya szerint levelező taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli.

  • Rendes taggá az a magyar állampolgárságú levelező tag választható meg, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.
  • Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységét külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel.
  • Tiszteleti taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységét külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

Előírás, hogy a 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes létszáma pedig a 365 főt.

Karikó Katalin (Fotó: Facebook)