Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című szeptember 21-ei műsorában értesülhettek a hallgatók, hogy „jogi precedens történt Majdányon”: anyagi elégtételről hozott ítéletet a bíróság néhány család számára, akik beperelték a szerb államot és a rendőrséget, mert a házukat úgy tönkretették a menekültek, hogy azok lakhatatlanná váltak – hangzott el  a műsorban, írja cikkében Bozóki Antal. Az újvidéki ügyvéd írását, amely a blogján jelent meg, változtatás nélkül közöljük.

– Az érintett családok egy évvel ezelőtt ügyvédhez fordultak és átadták a szükséges bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy ingatlanjukat szándékosan vagy gondtalanság miatt kár érte. Ezt pedig a rendőrség, a feljelentések ellenére, nem akadályozta meg.

A kárpótlásról a napokban érkezett a bírósági értesítés (az ítéletről lehet szó – B.A.).

Bosko Stanimirov ügyvéd elmondta, „az anyagi kártérítésről szóló ítélet jogerős. A bíróság megállapította, hogy a szerb belügyminisztérium, vagyis a rendőrség részéről mulasztás történt, aminek alapján akkora összegű anyagi elégtételt kell fizetni, amekkorát a bírósági szakértő megállapított.”

– A megítélt érték megtérítését a szerb államnak kell állnia, illetve ilyen címen a megállapított pénzösszeget ki kell fizetnie – közölték a műsorban.

A riport szerint a bírósági eljárás jogerősen befejeződött, már csak a kártérítési összeg megfizettetése, vagyis a végrehajtás maradt. Az adásban az egyik érintett elmondta a majdányi háza tönkretételének történetét a migránsok által.

A Vajdasági Magyar Szövetség sokáig egyáltalán nem, utóbb pedig nem megfelelő módon foglalkozott a migránsok okozta felbecsületlen anyagi kárral, amit leginkább a határmenti, többségében magyarok lakta településeken (Horgos, Magyarkanizsa, Majdány, Oroszlámos, Rábé, Törökkanizsa, Szabadka, stb.) okoztak.

Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöke még a 2020. február 6-ai sajtótájékoztatóján kezdeményezte a tartományi képviselőház biztonsági tanácsának az összehívását a migránshelyzet miatt. A testület elnökének tisztségét Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke, vagyis Pásztor István látja el, aki a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/BMC) nevű magyar-szerb vegyespárt elnöke is, stb.

A testület migránskérdésekkel kapcsolatos ülésére – ismereteim szerint – mind a mai napig nem került sor. Elnök úr, bizonyára a bokros teendői, önreklámozó „ünnepi beszédei” miatt nem ért rá a polgárok biztonsága és vagyona védelmének kérdéseivel foglalkozni. Vagy épen a Szerb Haladó Párttal (SNS) való együttműködése miatt.

Nem egy alkalommal nyilatkozott a migráns-ügyben a haladó Pásztor. A szavaiból, ígéreteiből azonban szinte semmi nem valósult meg. A kialakult helyzetről olyasmiket mondott, hogy „a jogrendet kellene életszerűvé tenni”, meg hogy „el kellene érni, hogy a migránsok a befogadóközpontokban maradjanak”. A jogrend nem változott, a migránsok  nem maradtak a befogadó központokban és egyre többen vannak.
A fikusz politikus egyetlen fontos, a magyar közösséget is érintő társadalmi kérdést nem hogy megoldani, de még csak felvetni sem képes! Belgrád nemtetszésére a haladó többségű tartományi képviselők – egy intésre – azonnal menesztenék!

A kétszeres elnök újabban azt találta ki, hogy az illegális migráció terhét évek óta nyögő észak-bánáti határ menti Majdányt és Rábét – a Törökkanizsáért Egyesület támogatásával – „meg kell szabadítani az elhagyatott, düledező, romos házaktól, amelyek a migránsok búvóhelyéül szolgáltak”. Pásztor erről szeptember 8-án az anyaországi forrásból támogatott házrom-eltakarításról a helyszínen, a majdányi Petőfi Sándor utcában nyilatkozott a sajtónak.

– Ahelyett, hogy a szerbiai hatalmi felállás részeként kormányzati, parlamenti, tartományi és önkormányzati szinten kihatnának a migránskérdés rendszerbeli rendezésére, ők „megoldásként” a vajdasági magyar falvakban lévő házak ledózerolását viszik végbe, mindezt – saját bevallásuk szerint – anyaországi eszközökből! – kommentálta szeptember 9-ei közleményében az eseményt a VMDK.

Pásztor Bálint, a VMSZ képviselőinek frakcióvezetője, a szerb parlament 2021. január 28-ai ülésén, a képviselő kérdések idején elmondta, hogy „a polgárok kérdezik, számíthatnak-e kárpótlásra, a migránsok okozta károk pedig hatalmasak a polgárok vagyonában?” A problémát olyan módon adta elő, hogy nem ő, hanem „a polgárok kérdezik”(!). Miért nem képviselői kérdésekként vetette fel a problémát és követelt határozott intézkedéseket?

Ana Brnabić (még midig hivatalban lévő!) miniszterelnök a kérdésre adott válaszában nem zárta ki a migránsok okozta anyagi károknak az állam által való megtérítési lehetőségét. Készséget mutatott a VMSZ-szel, a helyi önkormányzatok és a polgárok képviselőivel való ezzel kapcsolatos „beszélgetésre”.
Időközben valószínűleg „a polgárok kérdését”, de választ is elfelejtették, mivel – ismereteim szerint – a migránsok okozta károk jóvátétele ügyében éppen semmi nem történt – az írás elején említett bírósági ítéletig. A jelek szerint, a beígért „beszélgetésből”  sem lett semmi.

A szerb alkotmány 57. szakaszának (A vagyonra való jog) első bekezdése szerint Szerbiában „szavatolt a tulajdon és a jogszerűen szerzett egyéb vagyoni jogok békés élvezete”. Ez a rendelkezés jogi alapot nyújt(hat) az állam kötelezettségének a megállapítására, hogy – a migránshelyzet nem megfelelő kezelése által, mivel nem tartotta azokat a menekülttáborokban – nem biztosította a polgárok vagyonának védelmét, ami jogi alap lehet a kártérítésre – írtam a Megtérítik-e a migránsok okozta károkat? című 2021. február 10-ei írásomban.

Annak ellenére, hogy a migránskérdés leginkább a határmenti, többségében magyarok lakta falvak lakosait érinti, a délvidéki/vajdasági magyar nyelvű média, de – érdekes mód – még a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács által ellenőrzött sajtó sem foglalkozott mindeddig az illegális menekültek okozta károk bírósági úton való megtérítésével. Ez nyilvánosan mostanáig egyáltalán fel sem merült. A véemeszes propaganda ezt a lehetőséget teljesen elhallgatta. A polgároknak nem kell arról tudni, hogy a jogaikat milyen úton-módon érvényesíthetik?

A Hangadó Szerda műsorában elhangzott hírt, miszerint a szerb államnak kárpótlást kell fizetnie a migránsok által okozott kárért – ismereteim szerint – a Magyar Nemzeti Tanács áltat „alapított” egyetlen média, de még a közszolgálati VRTV magyar szerkesztősége sem közölte. Pedig a határmenti lakosságot érintő fontos eseményről van szó. Ebből is látszik, a közösség érdekeit mellőző, politikailag irányított sajtóról van szó!

A családok, amelyek vállalták a kárpótlási per kockázatát, az ügyvéd, aki megtette, amit a szakma becsülete megkövetel, a bíró, aki az ítéletet meghozta, és Muci Szántó  Márta is, aki a riportot készítette, megérdemlik az elismerést, a gratulációt. A bíróság ítélete mindazok számára példa értékű lehet, akik a migránsok által kárt szenvedtek, mivel  jogi hivatkozási alapot jelent  a jóvátételre.

A majdányi házrombolás ügyében hozott precedens/példa értékű ítélet figyelmezeti az államot a polgárok biztonságának és vagyoni jogai alkotmányos védelmének kötelezettségére is.