A Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítás Alap pályázatot hirdetett a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők szolidaritási segélycsomagjainak kiosztására. A jelentkezéseket október 15-ig a helyi nyugdíjas egyesületekben fogadják. A jelentkezéskor fel kell mutatni a személyi igazolványt, a legutolsó nyugdíjcsekket és a nyugdíjas kártyát.

A Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap a 16 884,94 dinárt meg nem haladó nyugdíjasok szolidaritási segélyének finanszírozására biztosított forrást. A segély igénybevételére minden nyugdíjas jogosult, aki megfelel a feltételeknek függetlenül attól, hogy tagja-e valamely nyugdíjas szervezetnek.

A pályázat alapfeltétel, hogy a nyugdíj ne haladja meg a 16 884,94 dinárt. Az egyedül élő vagy egy olyan többtagú háztartásban élő nyugdíjas, amelyben az egyetlen bevételi forrás a nyugdíj (amely nem haladja meg a legalacsonyabb összeget), elsőbbséget élvez a rangsorban, amely kialakításakor szintén fontos a pályázó betöltött életéve, ugyanis a rangsor kialakításakor az idősebb nyugdíjasok elsőbbséget élveznek.

Az előzetes rangsort a helyi nyugdíjas egyesületek hirdetőtáblájukon teszik közzé. Az elégedetlen nyugdíjasoknak joguk lesz fellebbezni – ezt nyolc napon belül tehetik meg, vagyis október 23-ig adhatják át a fellebbezésüket. A végleges rangsort is a nyugdíjas egyesület hirdetőtáblájára tűzik ki.

Az egységes szolidaritási segélycsomagok alapvető élelmiszereket és személyi higiéniai termékeket tartalmaznak majd. Kiosztásuk novemberben lesz a helyi nyugdíjas egyesületben.