Tiszahegyesen az utóbbi száz évben több alkalommal végeztek régészeti ásatásokat, melyek során kora újkőkori, pontosabban Kr. e. 7. és 6. évezredből származó településmaradványokat, továbbá a korai vinčai kultúrára utaló (Kr. e. 5.évezred) nyomokat is találtak.A leletek alapján a késő bronzkor és a vaskor kezdetének időszakához (Kr. e. 2. évezred vége) köthető nyomok is fellelhetők a település területén. A falut emiatt kiemelt jelentőségű kulturális értékké és régészeti lelőhellyé nyilvánították, és azt már több alkalommal, 1913-ban, 1947-ben, 1948-ban, valamint 1972-ben is feltárták. Az akkor még nem kellően kidolgozott régészeti módszerek miatt felfigyeltek arra, hogy új ásatásokra van szükség, immár a legújabb technikákkal és elemzési módszerekkel, így 2014-ben szisztematikus régészeti kutatási projektet kezdtek Tiszahegyesen.

Idén szeptember és október folyamán már a kilencedik régészeti ásatást végezték a településen, amelyet a Szabadkai Községközi Kulturális Műemlékvédelmi Intézet, a SANU Balkanológiai Intézet és Nagykikindai Múzeum hajtottak végre. A projektet a korábbi évekhez hasonlóan a Szerb Köztársaság Kulturális és Információs Minisztériuma támogatta.

A mostani feltárás során egy késő neolitikumból származó ház alatti, 9×6 méteres részt vizsgálnak meg. Észak-Bánátban a neolitikumban a mai Magyarország területéről ideszűrődő kulturális hatások és a vinčai kultúra keveredtek. Az idei munkálatok során ebből a korból származó házmaradványokat is sikerült azonosítania a szakértőknek. A lelőhely bronzkori részének korábbi évekbeli feltárását a helyi intézmények a dublini University College szakértőivel együttműködve végezték, mely során új ismeretekre tettek szert a lövészárkok és védelmi erődrendszerek építése terén.

2015 és 2019 között ezen a helyszínen tartották meg a Nemzetközi Archeológiai Iskola képzését, 2014 óta pedig több mint 18 hektáron végeztek geológiai ásatásokat.

A bácsföldvári régészeti kutatások jelentősen bővítik ismereteinket a mai Tiszahegyes és Bánság neolitikumi és bronzkori lakóinak életmódjáról. A következő években a szakemberek a mostani munkálatokhoz kapcsolódó kiadványok, kiállítások és régészeti alkotóműhely megvalósítását tervezik.