Március 3-án, pénteken 18 órai kezdettel rendezik meg Szabadkán a Kortárs Galériában (Raichle Ferenc tér 5.) Részegh Botond Becsomagolt háború című kiállításmegnyitóját. Részegh Botond következetesen épített életművében a kifürkészhetetlen, nehezen definiálható, benső, egzisztenciális tartalmak megjelenítése áll a középpontban.

A kiállítást dr. Nátyi Róbert művészettörténész nyitja meg.

A saját magát elsősorban figuratívnak aposztrofáló alkotó munkáinak főszereplője a végletekig egyszerűsített, személyes testének és pszihéjének börtönébe zárt, magával és a külvilággal is viaskodó, magányos ember-jelkép-kivonat.

E szabadkai kiállításon az alapvetően negyven-ötven alkotást magában foglaló sorozatokban gondolkodó Részegh Botond az utóbbi esztendőkben készült két szériáját rendezte egységbe. A szellemi értelemben egymásból kifejlődő vagy szorosan összetartozó, belső rokonságot tartó ciklusok párosításából született a „Becsomagolt háború” cím. Esetünkben az a művészt foglalkoztató gondolat öltött testet, hogy napjaink túlmediatizált világában, az információk megállíthatatlan és megrostálhatatlan áradatában gondosan szelektált, „előre csomagolt” kivonatokat kapunk hírfogyasztóként.

A kiállítást a Magyar Művészeti Akadémia is támogatja.