Miért marad Pásztor István a VMSZ elnöke? Erre a kérdésre a választ annyival el lehetne intézni, hogy azért, mert a jelenlevő küldöttek május 20-án, a Kishegyesen sorra kerülő tisztújító közgyűlésen megszavazzák. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, ugyanis másfél évvel ezelőtt Pásztor már a párt éléről való visszavonulásáról nyilatkozott az azóta Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási tanácsosává előléptetett Kabók Erikának, és pár héttel ezelőtt még a Vajdasági Magyar Szövetség tagjainak is egy része úgy tudta, hogy Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője veszi át a stafétát Pásztor Istvántól. De akkor mégis mi történt az elmúlt pár hétben, mi változott, hogy Pásztor István úgy látta jónak, ha újabb négy éven át ő irányítja majd a pártot, s csak húsz év pártelnökösködés után, 2027-ben adja át az elnöki pozíciót.

Az előzmények

Pásztor István 1994 óta a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, 2007 óta a párt elnöke, s legutóbb 2019-ben szavaztak neki a párttagok újabb, négyéves mandátumot. Négy évvel ezelőtt a párt doroszlói tisztújító közgyűlésén jelen lévő küldöttek közül a titkos szavazáson 324-en adták le voksukat, az összes szavazócédula érvényes volt: 323 igen és egy nem szavazattal (vajon ki volt az a bátor rebellis, aki egyedüliként szembement a többiekkel?!) választották újra pártelnöknek Pásztor Istvánt.

Másfél évvel ezelőtt, vagyis 2021 augusztusában Pásztor István a következőket nyilatkozta Kabók Erikának, aki akkor a Magyar Szó napilap Hétvége mellékletének a szerkesztője volt:

– Augusztus 20-án nyugdíjba mehettem volna. Nem mentem. Azt kértem, hogy maradhassak, amíg ez a mandátum tart. A tartományi parlament elnöki mandátumáról beszélek, de nem gondolom, hogy ez izgatja az embereket, inkább a másik funkcióm érdekli őket. A dolgok mostani állása szerint ebből az elnöki mandátumból szűk két évem van. Remélem, hogy a jóisten megtart engem egészségben, hogy ezt becsülettel, meggyőződésből, nem több keserűséggel, de legalább ekkora örömmel, mint most, végig tudjam csinálni. Arra készülök, hogy ezt a tisztséget át fogom adni másnak. Felnőtt itt a VMSZ-en belül egy új nemzedék. Szerintem lesz, aki továbbvigye. De attól, hogy én pártelnökként nem veszek majd részt a politikában, attól még tudom szolgálni a nemzetemet is, meg a hazámat is, a szülőföldemet is.

Az interjú kulcsmondata egyértelműen az, hogy: Arra készülök, hogy ezt a tisztséget át fogom adni másnak.

Viszont mégsem ez történt, ugyanis pár héttel ezelőtt a Szabadkai Magyar Rádióban Pásztor István bejelentette, kész továbbra is pártelnökként tevékenykedni. Pásztor elmondta, hogy továbbra is vállalná a VMSZ elnöki tisztségét, amiből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a május 20-ai tisztújító közgyűlésen ő lesz az egyedüli jelölt az elnöki posztra. A rádióinterjúban az is elhangzott, hogy Pásztor István tizenhat éve a VMSZ elnöke, s úgy gondolja a párt az ő vezetésével erősebb maradhat, mint nélküle.

Május 15-én, a Pannon Televízió Közügyek című műsorában Pásztor István megerősítette, hogy ő az egyedüli jelölt, amikor közölte:

„A dolgok mostani állása szerint rajtam kívül nincs más elnökjelölt”.

Bálintnak Bálint, de nem Pásztor

Pedig már megvolt a tökéletes jelölt, aki nem Pásztor István fia, Bálint volt, hanem Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője. Budapestnek se volt semmilyen ellenvetése, sőt, a magyar fővárosból származó információnk szerint a magyar államvezetésnek is megfelelt volna Juhász Bálint, hiszen tökéletesen játszotta azt a szerepet, amelyet a Nemzeti Együttműködési Rendszer, vagyis a NER megkövetelt: kisebb-nagyobb integrátori problémákat leszámítva hét év alatt háromszázmillió eurónak megfelelő dinárt osztott ki az általa vezetett alapítvány Vajdaságban cégeknek és magánszemélyeknek.

Úgy tudjuk, hogy több helyi szervezet is már arra készült, hogy Juhász Bálint lesz az új elnök, s őket is meglepetésként ért az a hír, hogy a tisztújító közgyűlésen az elnöki posztra ezúttal is Pásztor István pályázik majd. Sőt, olyan helyi szervezet is volt, amely még Pásztor rádióinterjúja után sem értesült azonnal a hírről, s a háttérbeszélgetések során derült ki, hogy igencsak nagy fáziskésésben vannak, legalábbis ami az elnöki pozíciót illeti…

Miért változtatta meg döntését Pásztor István?

Azok a párttagok, akik pár hónapja elkezdtek Juhász Bálint kegyeibe férkőzni, úgy tűnik, rossz lóra tettek, mivel pár hete már mindenki arról beszél, hogy elmarad az őrségváltás, és Pásztor István marad a párt elnöke.

Hogy mi történhetett, azt természetesen biztosra csak pár ember tudhatja, de nagyon valószínű, hogy Pásztor a párt szempontjából a legracionálisabb döntést hozta, ugyanis Juhász Bálint párton belüli népszerűsége, hogy finoman fogalmazzunk, igencsak alacsonyan van, s hiába a pesti támogatottság, a párttagok legtöbbje megelégedettséggel vette tudomásul, hogy nem Juhász Bálint lesz az elnök. Olyan is akadt, aki azt mondta, hogy ez azért is jó döntés, mert így Juhásznak marad négy éve, hogy megkedveltesse magát a párt tagjaival.

Fogy a magyar, fogynak a bársonyszékek

Ez azonban csak az egyik lehetséges ok, de sokak szerint nem ez nyomott a legtöbbet a latban, hanem az, hogy egy új ember érkezésével a felsőbb szinteken is megindult volna egy cicaharc a pozíciókért. Azzal mindenki tisztában van, hogy a magyarság jelentős népességcsökkenésével idővel a betölthető politikai funkciók, valamint az igazgatói és vezetői munkahelyek száma is csökkenni fog, és hogy a párttagok amíg nappal egymás szemébe mosolyognak, addig éjszaka saját magukat próbálják meg minél jobb pozícióba juttatni a pártvezetésnél.

De mi lesz a nővel?

És van egy harmadik ok is, aki nem más, mint Lovas Ildikó, aki 2007-ben lépett be a pártba – minő érdekesség, hogy Pásztor Istvánt éppen abban az évben választották meg először pártelnöknek.

Lovassal kapcsolatban fontos elmondani, hogy Pásztor István élettársa 2015 áprilisában a Magyar Nemzeti Tanácsban benyújtotta visszavonhatatlan lemondását. Akkor a naplo.org oldal hírforrásaira hivatkozva arról jelentetett meg írást, hogy az ülés előtt megtartott „viharos”, illetve „többórás, időnként kínos, könnyektől sem mentes tanácskozáson” Lovas Ildikó felelősségét vitatták meg a megjelentek, az ülés pedig szavazással zárult, „amelynek következtében Lovast megfosztották minden funkciójától”. A Napló cikke szerint a szabadkai Népszínház magyar társulata vezetőjének kiválasztása körül kialakult botrányt is a politikusnőnek rótták fel a tagok. Nem mellékes, hogy az esti ülést megelőzően ifj. dr. Korhecz Tamással, a testület korábbi elnökével jelent meg éles hangú bírálatoktól sem mentes interjú a Családi Kör hetilapban. Ebben Korhecz többek között azt mondta, „az MNT elnöke Hajnal Jenő, az informális elnöke, vezetője Lovas Ildikó, akit ebben Pásztor István maradéktalanul támogat”. Az interjúra később Pásztor István, a VMSZ elnöke közleményben reagált, de az előző MNT-elnök kijelentéseit érdemben nem cáfolta. Később azoknak egy része, akik kifogásolták Lovas Ildikó tevékenységét, megalapították a Magyar Mozgalmat, s valamennyijüket ki is zárták a pártból.

Lovas Ildikó a 2019-es tisztújító közgyűlésen bekerült a párt elnökségébe, a 2022-es MNT-választásokon pedig már a Magyar Összefogás listáján az előkelő, hetedik helyet kapta, s a szavazás után, amelyen csak a VMSZ által támogatott és összeállított lista indult, Lovas Ildikó lett a kulturális bizottság elnöke. Vagyis Lovas Ildikó 2015-ben a kiskapun távozott, 2022-ben pedig a nagykapun tért vissza, és ismét mindent ellenőriz, szervez, levált, kinevez.

A háttérbeszélgetéseinkből az is kiderült, hogy ma Vajdaságban egyetlen egy, a vajdasági magyarsághoz kapcsolódó kulturális intézménynek se lehet valaki az igazgatója anélkül, hogy Lovas Ildikó arra ne bólintana rá. A vajdasági magyar színházakban lezajlott igazgatóválasztásokat is ő vezényelte le a háttérből (Zentán Wischer Johan helyére Dévai Zoltán, Szabadkán Urbán András helyére Mészáros Gábor, Újvidéken Venczel Valentin helyére Urbán András).

És most jutottunk el addig a pontig, amikor fel kell tenni a kérdést: mi van akkor, ha nem Pásztor István a VMSZ elnöke? Vajon Lovas Ildikó továbbra is élet-halál ura lenne a vajdasági magyarság kulturális és tájékoztatási intézményekben, vagy egy új helyzet állna elő? Nagy valószínűség szerint az utóbbi, és itt megint mérlegelnie kellett Pásztor Istvánnak, aki a jelekből ítélve úgy döntött, amíg lehet, azzal, hogy pártelnök, védi élettársának a pozícióját és megóvja őt a támadásoktól.

A Vajdasági Magyar Szövetség tisztújító közgyűlésére, amelyet május 20-án, szombaton tartanak meg Kishegyesen, több mint háromszáz képviselőt várnak. Nagy meglepetés nem várható, ami azt jelenti, hogy a tagok ötödször is megválasztják majd a Vajdasági Magyar Szövetség élére Pásztor Istvánt. Ha így lesz, akkor négy év múlva Pásztor elmondhatja majd, hogy a 33 éves pártnak húsz éven át volt az elnöke.

Összeállította: a Szabad Magyar Szó csapata

A cikk elkészítését a Media Innovation Europe program által az International Press Institute támogatta.

Pásztor István ötödik elnöki mandátumára készül a VMSZ élén (Fotó: Tóth Imre)