Ha valaki felmondást kap a munkahelyén, vagy nyugdíjba készül, munkáltatójának törvényes kötelessége ilyen esetben végkielégítést fizetni, ezzel kapcsolatosan szedtük össze a fontos tudnivalókat a Blic Biznis cikke alapján.

A munkatörvénykönyv két esetet irányoz elő, amikor a munkavállalónak végkielégítést kell fizetni.

Az első: a dolgozónak, amikor nyugdíjba vonul, jár a végkielégítés, akkor is, ha a nyugdíjba vonulás évében csődeljárás indult a munkaadó ellen, ha a nyugdíjjogosultságot még a csődeljárás elindítása előtt szerezte meg. Az illető erre mindenképpen jogosult, attól függetlenül, hogy öregségi-, rokkant-, idő előtti, vagy családi nyugdíjról van-e szó.

A végkielégítés összege

A végkielégítés összege attól függ, hogy azt milyen jogalapon fizetik ki. Nyugdíjba vonulás esetén a törvény értelmében a nyugdíjba készülő munkásnak legalább két szerbiai átlagfizetés összegét kell kifizetni, ami jelenleg nagyjából 170.000 dinárt tesz ki.

A törvény ugyanakkor meghagyja a munkaadónak a diszkréciós jogot, hogy az általános szabályzattal (pl. kollektív szerződés, munkaszabályzat stb.) a törvényben előírtnál magasabb összeget is kifizethessen.

Minimális összeg

A végkielégítés minimális összege nem lehet alacsonyabb, mint az utolsó munkaadónál eltöltött minden teljes munkaévben megkeresett fizetés egyharmada. A bér kiszámolásának alapjául pedig az utolsó három hónapban kifizetett kereset átlagát veszik, amibe az alapfizetés mellett a bónuszokat és egyéb juttatásokat is beleszámolják. Az így kapott összeg harmadát felszorozzák a teljes munkaévek számával, amit az érintett az utolsó munkaadójánál eltöltött. És csak a teljes éveket számolják, tehát, ha valaki például két és fél évig dolgozott az adott munkáltatónál, akkor csak két évet számolnak,

A végkielégítés akkor is jár, ha valakit munkaerőfelesleggé nyilvánítanak, illetve egyéb gazdasági, vagy szervezeti változás miatt bocsájtják el. Ebben az esetben a végkielégítés kifizetése és annak összege – mint a Blic Biznis írja – más módon történik, de a törvény előírja, hogy a munkáltató köteles azt kifizetni még a munkaszerződés felbontása előtt.