A Gadžin Han községben található Duga Poljana faluban 23 éve született az utolsó baba, és ma már egyáltalán nincsenek fiatalok a településen. Jelenleg kevesebb mint 6000 ember él a faluban, csaknem 2500-zal kevesebb, mint egy évtizeddel ezelőtt. Mint a legutóbbi népszámlálási eredményekből kiderült, az országban Dél- és Kelet-Szerbiában a legidősebb a lakosság, és ott a legnagyobb az elhagyott lakóépületek száma. Gadžin Han ugyanakkor nem az egyetlen olyan település, ahol a lakosok átlagéletkora meghaladja az 50 évet.

A demográfusok arra figyelmeztetnek, hogy ha ezek a tendenciák folytatódnak, Szerbia déli része  belátható időn belül elnéptelenedik, mivel a szakértők szerint ezen régiónak nincs demográfiai kapacitása az újranépesedéshez.

Szerbia állampolgáraink átlagéletkora 43,8 év

Az ország „legöregebb” települése Crna Trava, amelynek lakói átlagosan 56,37 évesek, a legfiatalabb lakosság pedig Tutinban él, amelynek lakói átlagosan 34,6 évesek.

Szerbiában még mindig jóval magasabb az idősek száma, mint a fiataloké, hiszen csak minden hetedik polgár kiskorú, és minden ötödik személy 65 év feletti. Ha ezeket a mutatókat nézzük, Szerbia nem sokban tér el az európai átlagtól.

„Ezek rendkívül átlagos mutatók, viszont tudjuk, hogy mi a probléma, az elvándorlás, a belső vándorlás, és az ország minden értelemben vett markáns centralizációja”– mondta Vladimir Nikitović demográfus az Euronews Serbianak.

A születésszám ösztönzése sem megfelelő jelenleg

A szakember szerint a születésszám ösztönzése a demográfiai mutatók javítása érdekében egy hosszútávra tervezett intézkedés kellene hogy legyen, amelynek fókuszában nem az egyszeri pénztámogatások, hanem az intézményi támogatás kellene hogy álljon. Mint Nikitović kifejtette, eszerint minden területen rendelkezésre kellene hogy álljon megfelelő bölcsődei és óvodai szolgáltatás, és a munkavállaló szülők lehetőségeinek bővítése is fontos volna, amelyhez elengedhetetlen a munkáltatók szemléletváltása.

„Itt nem járnak egyértelműen a szabadnapok, a munkaadók és alkalmazottak közötti közötti viszony pedig rendkívül merev.A családra vágyó nőket a mai napig számos helyen munkahelyük elvesztésével fenyegetik, emiatt többen nem vállalnak annyi gyereket, ahányat szeretnének. Mindezt már rég felismertük, de létre kellene hozni egy bizalmi légkört a munkahelyeken, és annak eredménye a demográfiai mutatókban is meglátszana” – mondta Nikitović.