A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) már tavaly figyelmet szentelt az MTA által díjazott vajdasági kutatók, egyetemi tanárok itthoni bemutatkozásának és méltó megünneplésének.

2023. május 8-án és 9-én Budapesten az MTA épületében két vajdasági díjazott vehetett át kitüntetést az Arany János díjazási rendszer keretében: Cvetićanin Pintér Lívia és Ifj. Bagi Ferenc.

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság a 2023. évi Arany János Életműdíjat Dr. Cvetićanin (Pintér) Líviának, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara professzorasszonyának, Prof. Emeritának, az MTA doktorának, az MTA külső köztestületi tagjának ítélte.

Az Arany János-díj a tudományos kutatásért c. elismeréssel olyan külhoni magyar tudósokat jutalmaznak, akiknek szakmai életútja jelentős tudományos tevékenységet foglal magába.

Dr. Cvetićanin (Pintér) Lívia a nemlineáris rezgésproblémák megoldása és használata, a változó tömegű test dinamikája és a rotorok dinamikája terén ért el kimagasló tudományos eredményeket, rendkívül fontos a nemlineáris rezgések megoldására bemutatott, róla elnevezett Cvetićanin-módszer, valamint számos kiemelkedő publikációja. Idézettsége alapján – A STANFORDI Egyetem (USA) a világ legjelentősebb tudósai közé sorolta be.

Dr. Cvetićanin (Pintér) Lívia az Újvidéki Egyetemen kívül a budapesti Óbudai Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és a Temesvári Egyetemen is jelentős tevékenységet fejtett ki.

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Ifj. Bagi Ferencet, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagját Arany János-éremmel jutalmazta.

Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok kitüntetésére szolgál, akik a külhoni magyar tudományos közélet szervezésében, az egyetemi oktatásban, a magyar tudományosság külhoni előmozdításában szereztek kiemelkedő érdemeket.

Ifj. Bagi Ferencnek jelentős publikációs eredményei vannak a növénykórtan területéről és tevékenységével nagyban hozzájárul a szerbiai és a vajdasági magyar tudományos közélet, a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez.

Az MTA eddigi vajdasági díjazottjai:

MTA Arany János Életműdíj

2014 Göncz Lajos

2017 Putarich Ivánszky Veronika

2023 Cvetićanin Pintér Lívia

MTA Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj

2009 Gábrity Molnár Irén

2014 Berényi János †

MTA Arany János Fiatal Kutatói Díj

2008 Bene Annamária,

2010 Guzsvány Valéria †

2011 Pósa Mihály

2013 Dudás Attila

MTA Arany János-érem

2010 Káich Katalin

2012 Csányi Erzsébet

2016 Hózsa Éva

2022 Kastori Rudolf

2023 Ifj. Bagi Ferenc

V. P.

Díszülés a díjazottak tiszteletére (Fotó: Ótos András)