A Számvevőszék az Újvidéki Pedagógusképző Főiskolán számos szabálytalanságot fedezett fel. A megemelt együtthatók, a jogellenes jutalékok, az illegális ingatlanvagyon és a kifizetetlen tartozások azonban csak néhány közülük.

A Számvevőszék felhívta a figyelmet, hogy az oktatási intézmény kétmillió dinárt az előírásokon kívül magasabb béralapra költött, ráadásul már betöltött munkahelyekre újabb alkalmazottakat vettek fel, emellett jogellenes díjakat és jutalmakat is fizettek dolgozóik számára. Az ellenőrzés során az iskola a munkájában észlelt szabálytalanságok egy részét kijavította, a többit pedig 90 napon belül válaszjelentésben köteles bejelenteni a könyvvizsgálónak.

Azért is fizettek, amiért nem kellene

Legalább 453 ezer dinárnyi közpénzt költöttek el a tavaly júniusi felvételi lebonyolításáért felelős bizottsági tagok díjazására, bár a törvény nem ír elő ellentételezést ezért a munkáért. Legalább 327 ezer dinárt fizettek ki a tanulmányi programok minőségértékelését végző akkreditációs bizottság tagjainak, akik a törvény szerint szintén nem jogosultak díjazásra. További 729 000 dinárt költöttek arra, hogy az iskolanap alkalmából egyenként 10 000 dinárral jutalmazzák a dolgozókat, bár a törvény tiltja a dolgozók ilyen jutalmazását.

Az Állami Számvevőszék felfedte, hogy az intézmény számos szerződést késve köt meg vagy fizet ki, legyen szó akár az intézményben végzett munkálatokról, vagy egyéb díjak és kötelezettségek kifizetéséről.
Rendkívül problémás, hogy a Pedagógusképző Főiskola alkalmazottai számára nem létezik kormányrendelet által meghatározott fizetési együttható, így az oktatók béregyütthatóit a szakmai képzettségüknek megfelelően határozzák meg, nem pedig a kérdést szabályozó dokumentum szerint, hiszen olyan nem is létezik. Ez a probléma évek óta fennáll, amivel a szerb kormány tulajdonképpen törvénytelen helyzetbe hozza ezeket az intézményeket.

Kiemeljük, hogy a közszolgálati alkalmazottak bérszámításának és kifizetésének együtthatóiról szóló rendelet nem írja elő azokat az együtthatókat, amelyeket a szakképző akadémián, a főiskolán és a szakfőiskolán dolgozók bérének kiszámításához és kifizetéséhez alkalmaznak

– áll a Számvevőszék jelentésében.

Sikkasztás is volt

Az intézmény két volt alkalmazottja négy évig visszaélt helyzetével és pénzt sikkasztott el, amit még mindig nem adtak vissza. A Legfelsőbb Bíróság és a Fellebbviteli Bíróság 2017-ben vádat emeltek a Főiskola volt számviteli vezetője és pénzügyi megbízottja ellen, akik legalább hétmillió dináros kárt okoztak az intézménynek. Bár hat hónapjuk volt hogy visszafizessék az összeget, ezt 6 év elteltével sem tették meg, a Főiskola pedig nem indítványozott végrehajtást az ügyben, ezért a Számvevőszék azt javasolja, hogy az intézmény forduljon a Legfőbb Ügyészséghez hogy mielőbb rendeződjön a sikkasztásból adódó tartozás.