Szemét, vízbe dobott matrac, víz tetején úszó vörös foltok – ez a látvány fogadja azt, aki Csantavéren a Csík-ér mentén szeretne kikapcsolódni, sétálni. A faluban mesterségesen létrehozott szigeten a lakosok a nyáron sok időt töltöttek, többek között fürdéssel, pecázással úgy, hogy közben a folyó felső részén úszik a vízben a rengeteg szemét. Ezt tetőzte az a probléma, ami szeptemberben jelentkezett, ugyanis egy beazonosítatlan vörös, úszó szennyeződés jelent meg a vízen.

A CoolTour Sziget, amióta átadásra került, sok csantavérinek vált kedvenc helyévé. A sziget valóban kulturált: szemetesekbe gyűjtik a szemetet, a füvet kaszálják, az asztalokat karban tartják, így nem meglepő, hogy sokan járnak ide kikapcsolódni, valamint a falunapi ünnepséget is itt tartják. Azért is meglepő a szigeten uralkodó rend, mivel Csantavéren hosszú időre nyúlik vissza a köztisztaság problémája. A sziget területén grillsütők, asztalok is vannak, ezeket is mindenki rendben tartja.

Valóban alkalmas hely ez a kikapcsolódásra. Bár a szigetet körbevevő víz a falu folyójából ered, amelynek vannak higiéniai problémái, itt a víz nagyjából letisztultnak mondható, rajta mólókat helyeztek el, így a nyáron fürdőzni is lehet itt, persze csak saját felelősségre. Örömmel láthatjuk azt, ahogy a falu lakosai itt pecáznak, kutyát sétáltatnak, kocognak, sütögetnek, tehát aktív szokássá vált a lakosok körében a sziget rekreációs használata, ami által be is teljesült a hely kialakításának elsődleges célja.

Azonban augusztusban a vízen egy vörös, úszó folt jelent meg, két alkalommal is. Bár a víz mellett ki van helyezve a Fürdeni csak saját felelősségre tábla, azért ez még így is meglepő, hiszen eddig algásodásra, iszaposodásra volt ugyan példa, de ilyen szennyeződést még nem láttak a falusiak a szigeten. A szennyeződésről egy Facebook-bejegyzés árulkodott képekkel, amely gyorsan eltűnt. Ezt követően a helyszínre érkezett a DTD vállalat munkatársa, a kommunális rendőrség és a környezetvédelmi ügyészség munkatársa, akik mintát vettek azért, hogy kivizsgálják magának a szennyezésnek az okát. A második alkalommal, amikor ismét megjelent a szennyeződés, a helyi közösség tett bejegyzést a falu Facebook oldalára:

Közérdekű értesítés a Csik-éren lebegő szennyeződéssel kapcsolatba. Sajnos újabb szennyeződés jelent meg, és így a Csantavéri Helyi Közösség bejelentést tett újra az illetékes felügyelőségen. Egyelőre azon dolgozunk, hogy a szennyeződést lokalizáljuk, és ne haladjon tovább. Kérünk minden polgárt még a szennyezés eltávolításra nem kerül, ne használják az Újszigeten kialakított fürdőhelyet. Ezen kívül ha bárkinek bármilyen információja van a szennyeződés forrásáról, kérjük tegye meg a feljelentését a hatóságoknál.

Több, mint egy hónap eltelt, az ügyben azóta előrelépés látszólag nem történt. Nem kapott a falu semmilyen tájékoztatást arról, hogy mi volt a szennyeződés oka, nem érkeztek mások vizsgálódni, és bár a szennyeződés eltűnt, a lakosok aggódnak. Egyes nem hivatalos információk szerint a vízen úszó vörös folt alga lehetett, mások azt állítják, hogy valamiféle gomba, mindenesetre pontos hivatalos információ nincs erről.

Az ügyben megkerestük mi is a Vajdaság Vizei Közvállalatot, akik hivatalos levélben válaszoltak arra, hogy mi okozta a folyón a szennyeződést.

A piros színű elszíneződés okát megállapítottuk, nincs szó szennyezésről. A piros szín, amely megjelent a folyón egy természetes jelenség, amelyet algák okoznak az időjárási viszonyokra való reagálásként. Felhős időben az algák zöldek, míg napos, meleg időben vörösek, ezért a vízen lebegő szennyeződés vörös színe. Ez egy természetes jelenség, nem szennyezés. AZ ellenőrzések során megállapítottuk, hogy a víz biológiailag és kémiailag megfelelő. Azonban az ivóvíz ellátás nem a Vajdaság Vizei Közvállalat hatáskörébe tartozik, így a helyi közüzemi társaságok tevékenysége miatt a kapcsolatot a hatóság intézményeivel kell felvenni

– állt a hivatalos válaszban. Egyetlen kérdésünk maradt, amennyiben kivizsgálásra került a probléma, arról a falu lakosait miért nem tájékoztatta senki?

Állandó szemétprobléma

Csantavéren május óta a szabadkai közvállalat által szolgáltatott kukákban lehet a szemetet gyűjteni, a szigeten is több helyen vannak elhelyezve zsákok, amelyeket szintén rendszeresen gyűjtenek, ürítenek. Azonban hiába vannak kirakva a szemeteskukák, ha sok lakos még így is szétdobálja a szemetet. Bár amióta egységesen kapcsolódik Csantavér is a szemétszállításba, lényegesen kevesebb a hulladék az utcákon, viszont a településen vannak, akik továbbra is a régi, félig illegális rendszer mellett döntöttek, és továbbra is a helyi közvállalattal vitetik a szemetet (vagy éppen leviszik ők valahova, ahol aztán amikor senki nem lát, kidobják azt). Így a Csingágó felőli nyári úton haladva dögszag, és szemétkupacok várják azt, aki innen szeretné a szigetet megközelíteni, ráadásul van, aki még a kukákat sem ismeri fel a szigeten, és inkább mellé dobálja a szemetet, mintsem abba bele. Holott a szigeten rendszeresen gyűjtik a szemetet.

A falu lakosai közül sokan mondják, hogy a probléma gyökere az, hogy a roma lakosságot nem vonták be a kollektív szemétszedésbe, ráadásul sok ember, aki mezőgazdasággal foglalkozik, szintén kivonja magát a szemétszállításból, és maga oldaná ezt meg. Problémaként emlegetik azt is, hogy nincs, aki a faluban összetartaná az embereket, nem érzi senki felelősségének azt, hogy megszerezzék a vizsgálatok eredményét, vagy jobban hatással legyen arra, hogy hova kerül a csantavéri szemét. Az illegális szemétlerakóhelyek pedig időről időre feltűnnek.

Mi lesz veled Csík-ér?

A szemétkérdés egyik fő csapása a Csík-ér és annak vize, amely egyébként is régóta foglalkoztatja a csantavérieket. A falut kettészelő kis patak ugyanis rengeteg lakó háza előtt halad el. A patakon hidakat alakítottak ki, így gyalogosan is átkelhetünk a keskeny patak egyik oldaláról a másikra.

A falu természetvédelmi szervezete az EcoKarma már több ízben szervezte meg a patak és annak partjának tisztítását. Ilyenkor a faluból többen összefogva nekiláttak kitisztítani a folyót, összeszedni a szemetet. Nem olyan rég a CoolTour szigeten levágásra került a nád, ekkor különösen megfigyelhető volt az, hogy a folyó még itt is tele van szeméttel. Így még nagyobb értelmet kap a Fürdeni csak saját felelősségre tábla, hiszen a szemetet és a mólókat csak egy híd választja el.

Arra lettünk figyelmesek, hogy a nád levágása után a Csík-érben jobban látszódik az, hogy tele van szeméttel. Szintén megfigyelhető az, hogy mivel mostanra alacsonyabb a víz állása, így még több szemét a felszínre került. A Szenttamási út és a Csikéria utca sarkán két matrac is a vízben van a rengeteg szemét mellett. Ezt ugyan jelentettük a falu vezetősége felé, de nem történt változás. A csapatunk egyeztetést kezdeményezett ugyan, hogy hogyan lehetne kiszedni, és hova lehetne vinni a matracot, valamint, hogy most lenne jó kitakarítani a folyót, hiszen sem nád nincs, sem magas vízállás.

– mondta kérdésünkre az EcoKarma szóvivője. Hozzátette, szervezetük nem rendezett szemétszedési akciót nyilvánosan az elmúlt időszakban, így aki segíteni szeretett volna, most nem tudott segíteni, holott ezeken az akciókon sokan részt is szoktak venni.

Azonban az ökotábor keretén belül megtisztítottunk egy területet, pont azt, ahol a tábor tartott, ám a szemét még nem került elszállításra. Ez folyamatban van.

– a szóvivőt kérdeztük arról is, hogy tervezik-e a jövőben ismét a Csík-ér tisztíttatását.

Mi eddig két alkalommal takarítottuk a folyót, és egészen végelláthatatlannak tartjuk a menetet, fogyott is a motivációnk, mivel tényleg sok a szemét benne. Negatívan látjuk az egészet. Úgy érezzük, már nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, mert kitakarítjuk, és ismét tele lesz szeméttel, így tanácstalanok vagyunk a helyzettel kapcsolatban

– fejtette ki gondolatait az EcoKarma szervezet egy aktivistája. A folyóban a matracon túl rengeteg a műanyag szemét, a ruhadarabok, néha felnik is úsznak a vízen.

Egyes szakaszokon a folyó elviselhetetlenül büdös, bár minden évben járnak kotorni a folyó medrét, sajnos ez a szemét-kérdést nem oldja meg. A faluban ugyan a város zöld kukáin kívül van szelektív hulladékgyűjtő, és az EcoKarma is átveszi a szemetet, ezen kívül a lomokat is elszállítják konténerekbe, valahogy mégis egy ponton értelmét veszti a folyamat. A falusiak másik nagy szívfájdalma az időszakos lomtalanításkor elhelyezett konténerek, amikbe gyűjteni lehetne a lomot, vagy akár a zöld szemetet, de sokan ezt arra használják, hogy az idő során felhalmozott háztartási szemetet dobják bele. A konténer napokig kint várja a szemetet, mire elszállítják azt, addigra a szemetet a szél, és a kukában kereső emberek teljesen széthordják. A vízben úszó matracok is valószínűleg ennek az akciónak estek áldozatul.