A 2024 és 2029 közötti időszakra vonatkozó Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia tervezetéről szóló közvita utolsó állomásán, a szabadkai Városháza dísztermében csaknem négy órán át, több mint húsz felszólaló mondta el véleményét a stratégiával kapcsolatban. Csütörtökön éjfélig még mindenki elküldheti a hozzászólását a Magyar Nemzeti Tanács emailcímére.

Fremond: Fontos, hogy a közvita során mindenki el tudja mondani a véleményét

Fremond Árpád, az MNT elnöke szerint a stratégiatervezetben mindenki meg tudja találni a saját helyét.

— Az az érdek, hogy ez ne csak egy sima dokumentum legyen, hanem ebből minél több mindent meg is valósíthassanak. Komoly kutatás előzte meg a stratégia tervezetének elkészülését. A leginkább felmerülő problémaként a szakemberek hiánya és az ő státusuk rendezése mutatkozott meg.

Hugyik Richárd, az MNT Végrehajtó Bizottságának kultúráért felelős tagja ismertette a stratégiát, kiemelve, hogy a VM4K három kutatása is szerepel a dokumentumban, az egyik a demográfiai adatok elemzése.

— Bár a fogyásunk reális, de a cél az, hogy ezt a fogyást lassítsuk, stagnálást érjünk el. A színház és a könyvtárlátogatás elégedettségi kutatás is jelentős eredményeket mutatnak mondta.

A stratégia kiindulási pontja a jelenlegi helyzet.

Lovas: A kritika nélkülözhetetlen

Lovas Ildikó, a kulturális bizottság elnöke kiemelte: a tervezetet egyhangúlag fogadta el a bizottság.

— A kritika nélkülözhetetlen, mert anélkül nincs viszonyítási alap. Nem a teljes összhangot keressük, hiszen a kulturális élet lényege, hogy különböző, kreatív emberek alkotják.

Varga Diósi Viola, a VM4K szakreferense a dokumentum kapcsán az elvégzett kutatásokról beszélt.

Többen gratuláltak a dokumentumhoz, de jelezték, hogy meglátásaikat elküldték emailben és szeretnék, ha azokat méltányolnák.

Dr. Mészáros Zoltán, a Szabadkai Történelmi Levéltár képviselője kiemelte, az MNT tisztában van a levéltár helyzetével.

— A helyhiány, különösen a Topolyán őrzött dokumentumok esetében katasztrofális és a dokumentumok pusztulásával fenyeget. Remélem, hogy ezek a stratégiák összefüggésben lesznek egymással, mert a közművelődés a közoktatás nélkül nem létezhet és utóbbi siralmas helyzetben van, állapította meg Mészáros, aki szerint a fiatalokkal meg kell taníttatni az értő olvasást.

Néprajz nélkül

Dr. Papp Árpád, a szabadkai Városi  Múzeum munkatársa, a magyar néprajztudomány doktora bírálta a stratégia múzeumra vonatkozó részt.

— Amikor hozzájárultunk és elkészítettük a ránk vonatkozó részt, bíztunk abban, hogy benne leszünk úgy, ahogyan azt elkészítettük. Szomorúan konstatálom, hogy lényegében egy olyan stratégiarészt olvashatunk, ami inkább hasonlít egy szemináriumi dolgozatra, mint egy stratégiai dokumentumra. Gondolok itt a tartalmi részben nem említett néprajzra, mert a szabadkai múzeum kapcsán elfelejtették ezt megemlíteni. A tartalmi elemek mulasztása apropóján kérem a tervezet előkészítőit, hogy fussunk még egy kört, mert ugyan én a néprajzról beszélek, de számos olyan terület van, amelyet észrevételeztek itt a helyszínen. Legyenek partnerek, közös érdekünk ez, mondta Papp.

Kimaradt a szabadkai Népkör is

Bodrogi Hajnalka, a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ elnöksége nevében azt mondta, örömmel és nagy odafigyeléssel várták és figyelték a kulturális stratégia elkészültét.

— Vajdaságban kevés intézmény büszkélkedhet ilyen múlttal, mint a szabadkai Népkör, mégis, a tisztelt szerkesztők megfeledkeztek róla, ezért kérjük, hogy egy külön bekezdésbe kerüljön bele az intézményünk múltja és jelene, hiszen mindig a magyar kultúra és közösség szolgálatában állt. Innen indult többek között VMMSZ, aminek most is otthon biztosít, mondta Bodrogi. 

Kritika a Talentumtól is

A nekünk is megküldött kérdőívet igyekeztünk teljesség igénnyel kitölteni, a közvitára bocsátott tervezetben az általunk kimondottak kimaradtak — mondta Brezovszki Tamara, a Talentum képviseletében.

— Az idén tízéves Talentum méltón képviseli Szabadkát, a néptánc, népzene, számos hiánypótló rendezvény lebonyolítói vagyunk. Két rendezvényünket is kiemelt jelentőségűvé emelte az MNT. Úgy véljük, hogy a Talentum nem méltó módon van benne a stratégiában, szinte bulvárszerűen, állapította meg.

Kudlik Zoltán, a Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság segédtitkára szerint viszont alapos munka született.

— Az elmúlt idő során körbejártam a Vajdaságot, és láttam, hogy az egyesületek tenni akarnak. Innen üzenném, hogy akik a népszámlálás után megkongatták a vészharangot, hogy még vannak, akik szeretnék magyarul tanítani a gyermekeiket, a hagyományaikat ápolni. Alapos kutatáson alapuló munka született, jó keresztmetszete a kulturális térnek. Rávilágít a jelenlegi helyzetre, ugyanakkor a problémákat is meghatározza, irányvonalakat fogalmaz meg, mondta Kudlik.

Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének nevében kiemelte, hogy a stratégia nem akcióterv, hanem egy irányvonal.

— Az egymáshoz való közelítésnek nagyon fontos szerepe lenne. Amikor a stratégiát kinyitjuk, látjuk a szomorú valóságot: hogy mennyivel kevesebben vagyunk. Az egymás felé közelítési szándék kell, hogy meghatározza a következő tíz évet.

A szabadkai közvita csaknem négy órán át tartott. A végleges dokumentum elfogadására az érkezett javaslatok megtárgyalását követően kerül sor, ekkor derül majd ki, hogy kinek a megjegyzéseit fogadta el a bizottság.