Krisztusban kedves testvéreim!

Mindannyiunk előtt egyértelmű, hogy nehéz időket élünk, gyakran szorongás vesz erőt rajtunk mindazon események miatt, amelyek körülvesznek bennünket: a kegyetlen háborúskodás, a pusztítás, a sok embertelenség, mások kihasználása, sőt kizsákmányolása, valamint meglepnek bennünket a váratlan elemi csapások is: földrengések és járványok. Mindennek ismeretében többen is azt hangoztatják, hogy hamarosan eljön a világ vége.

Azonban a történelem során mindig voltak a maihoz hasonló szorongattató időszakok. Mi, keresztények pedig hisszük, hogy a világ végének időpontját nem ismerhetjük, hiszen azt a jó Isten határozza meg. Amíg az nem jön el, mi abban a reményben élünk, hogy a jó Isten már eljött közénk, Ő velünk van, velünk halad a mi korunkban is, hogy vigasztaló útitársunk legyen.

Szent Iréneusz, Lyon püspöke a 2. század nagy egyháztanítója volt. Az eretnekségek ellen című művének egyik fejezetében az Isten Fiának, az Ige megtestesülésének fontosságáról beszél. Ebből az értekezésből idézek nektek néhány gondolatot. „A próféták, akik prófétai karizmát kaptak ugyanattól az Igétől, előre hirdették az Ő test szerint való eljövetelét, amely által megvalósul Isten és ember egyesülése és közössége az Atya szándéka szerint. Isten igéje kezdettől fogva hirdette, hogy az emberek látni fogják Istent, és Ő majd együtt él velük a földön. Beszélni fog teremtményével, eljön hozzá, megszabadítja, miközben az ember észlelni tudja Őt… így az Ő erejéből Neki szolgáljunk szentségben és igazságban életünk minden napján (v. ö. Lk 1,74–75), hogy az ember Isten Lelkét elnyerve bejusson az Atya dicsőségébe.” (Szent Zsolozsma, I. kötet, 246. oldal).

Szent Iréneusz szavaiból kicseng számunkra a karácsony örömteli üzenete! Ezért ma adjunk hálát a bennünket szerető mennyei Atyának, az értünk megtestesült Fiúnak és a minket éltető Szentléleknek. Ha ez a hálaadás bennünk őszinte és élő lesz, akkor majd testvért látunk minden embertársunkban, egyben örömet is tudunk szerezni ennek a világnak. Így boldog karácsonyt nemcsak kívánunk, hanem meg is tesszük egymásnak. Ebben a törekvésünkben legyen a mi segítségünk e világra megszületett Megváltónk. 

Mindannyitoknak kívánok áldott és meghitt karácsonyt, valamint sok-sok kegyelmet az új esztendőben.

Ferenc megyéspüspök