Szerbia kormánya újabb rendeletet fogadott el a duális oktatás pénzügyi támogatásáról, így olyan hallgatókat támogatnának, akik három- és négyéves hiányszakma képzésen vesznek részt.A Duális Oktatási Hivatal bejelentette, hogy a rendelettel elfogadott duális oktatás anyagi támogatása kétféle módon valósul majd meg, először is azoknak a diákoknak nyújtanak támogatást, akik a kettős modell szerint tanulnak hiányszakmát, nekik lehetőségük lesz diákként többet keresni.

A korábbi években a beiratkozások elemzése megállapította, hogy a hallgatók egyre ritkábban választanak három éves képzést, holott ezekre a szakmákra nagy a kereslet a munkaerőpiacon, sőt jól is fizetnek. Ezért a támogatás kapcsán most azok a tanulók, akik ilyen szakra jelentkeznek, az előírt munkabéren felül további 5 000 dinárban részesülhetnek, három éven keresztül kilenc hónapig, tehát ameddig az oktatás tart.

Az adatok alapján a lakatosok, hegesztők, gépkezelők, pékek, cukrászok, szakácsok, villanyszerelők és ipari szerelők lényegesen jobb fizetést kapnak, mint sok más szakmában, ez a fajta anyagi támogatás pedig lehetővé tenné a hallgatók magasabb szintű képzését, továbbá a motivációt is a képzések választásához, kompetenciák elsajátítására

– áll a közleményben. A forráselosztásról szóló megállapodást az iskola, a Duális Oktatási Hivatal, az Országos Képesítési Keretrendszer és a tanuló,vagy a szülő vagy a diák más törvényes képviselője köti meg.

A tanulótól elvárják, hogy a tantervben és programban előírt tevékenységeket lelkiismeretesen közelítse meg, mert ellenkező esetben ezt a támogatást elveszítheti. Ha a havi munkaidő-tanulási keretének több mint öt százalékát igazolatlanul mulasztotta el, és ha igazolatlanul mulasztotta el a munkával való tanulás előző időszakának órakeretének több mint 10 százalékát, valamint ha a félévben negatív osztályzattal rendelkezik az érdemjegy javításának hónapjáig minden hónapban, úgy szintén elveszítheti a támogatást.

A diákok érdeklődésének felkeltésére ezt az összes hároméves képzési profil iránt lehetővé tesszük, hogy az iskolák növeljék a duális képzésben részt vevő hallgatók lefedettségét

– mutat rá a közlemény. A rendeletben meghatározott pénzügyi támogatás másik megvalósítási módja a munkaadók támogatása lenne, a munkával való tanulásért fizetett kompenzáció egy részének támogatásának formájában.