A Magyar Nemzeti Tanács pénteki, 11. rendes ülésének napirendjén eredetileg 48 pont megvitatása szerepelt, de sürgősségi eljárásban ezt bővítették és bekerült az MNT Köz- és Felsőoktatás-fejlesztési Stratégiájának, illetve az MNT Vajdasági Magyar Kulturális Stratégiájának megvitatása, írja a maratonira sikeredett ülésről a Pannon RTV.

A többi között a testület elé került az MNT 2023-ra vonatkozó éves munka és pénzügyi beszámolója, illetve a zárszámadás is.

Az ülésen Fremond Árpád, a testület elnöke beszámolt tartott az MNT előző évi munkájáról és kiemelte, 2023 a stratégiák kidolgozásának éve volt, valamint a testület működésének 4 alapterületén is jelentős munkát végeztek el.

– Fontos megemlíteni, hogy a 2023-as évben folytatni tudtuk az ösztöndíjprogramot, a beiskolázási csomagok időben kiosztásra kerültek, kirándulásokat szerveztünk a gyermekeknek, nyelvi felkészítés volt a diákoknak, akik igényelték, folytattuk az iskolabusz programnak a megvalósítását. Természetesen nagy projektjeink is voltak, amelyeket tovább tudtunk vinni, illetve voltak olyan projektjeink, amelyeket be is tudtunk fejezni, ilyen az óvodafejlesztés tekintetében a Vackor noszai kihelyezett tagozatának a beindítása, ez egy óriási dolog és bízom benne, hogy hasonló módon tudunk majd nemsokára Újvidéken is egy ilyen csoportot indítani – mondta Fremond.

Az oktatás területén a tavalyi évet a Magyar Nemzeti Tanács Köz- és Felsőoktatás-fejlesztési Stratégiájának kidolgozása és többlépcsős közvitája határozta meg. A stratégia felöleli mindazokat a programokat, amelyek létfontossága az előző években már bizonyítást nyert, az óvodai, iskolai, felsőoktatási programokat és az azokat támogató ösztöndíjrendszert is, illetve a további fejlesztési irányokat is. A 2024–2029-es időszakra vonatkozó stratégia legfontosabb elemeit a testület elnöke mutatta be.

Varjú Potrebity Tatjana, oktatással megbízott tag, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja azt mondta, a Tanács a Köz- és Felsőoktatás-fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célokat az elkövetkező hat éves időszakban fenntartható, rendszeres és hatékony intézkedésekkel kívánja megvalósítani.

– Minden társadalmi szereplő összefogásával és minden hazai kormányzati szint, valamint anyaországi forrás és egyéb támogatási forrás mozgósításával. Célunk a fiatalok elvándorlásának megakadályozása, munkaerő-képességük fejlesztése, a szülőföldön való boldogulás segítése, a humán erőforrás képzettségének növelése, a pedagógiai innováció és a korszerű, digitális technológiában rejlő lehetőségek kihasználása – mondta Varjú Potrebity.

Az ülésen elhangzott, a Magyar Nemzeti Tanács Vajdasági Magyar Kulturális Stratégiájának kidolgozását egy komoly terepi munka előzte meg. A vajdasági magyar kulturális háló tartalommal megtöltése feltett célja a tanácsnak. A közösség komoly eredményekkel bír az értékek megtartása és fejlesztése terén, a stratégia megteremtésekor a konszenzusra törekedtek. Négy helyszínen tartottak közvitát róla.

– A vajdasági magyarság megmaradásáért és felemelkedéséért érzett felelősség vezérelt bennünket, amikor megírtuk a stratégiát, olyan víziót szerettünk volna alkotni, amely megfelelő válaszokat ad a kihívásokra. Konszenzust teremteni az elérendő célok tekintetében, amely a minőségi emberi kapcsolatok megteremtésében az európai civilizációs hagyományokon, amely alatt az egész európai civilizációs történelmet kell érteni. Identitásunkat mindenekelőtt kultúránk határozza meg. Hosszútávú tervezésre van szükség, a belsőnkből vezérelt értékrend által, meghatározott célirányos cselekvéssel. Nagyon fontos, hogy apró lépésekkel, reális célokkal, kultúrpolitikai és közpolitikai alapokon egy megmaradást segítő értékrendet létrehozni – mondta Hugyik Richárd, kultúrával megbízott tag, a Végrehajtó Bizottság tagja.

A pénteken elfogadott Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia szövegében immár nem szerepel a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K), amit korábban a stratégia sarokköveként emlegettek, helyette a Szekeres László Alapítvány szerepel. Mint írtuk, pénteken a VM4K meg is szűnt.

Megszűnt a VM4K

Az MNT Köz- és Felsőoktatás-fejlesztési Stratégiáját és a Vajdasági Magyar Kulturális Stratégiáját is egyhangúlag szavazták meg az ülésen.