Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) jelentése megerősíti mindazt, amiről az országban és az Európai Parlamentben is már két és fél hónapja, a december 17-ei választásokat követően beszélnek. A szerb hatóságoknak jelezték, hogy meg kell oldani az egységes választói névjegyzékkel kapcsolatos gondokat, az azon szereplő elhunytaktól kezdve a választópolgárok tömeges migrációjáig, méghozzá a politikai pártokkal és a civil társadalommal együttműködve.

Az ODIHR jelentésében, amit a Nova portál ismertetett, több kulcsfontosságú megállapítás szerepel. Méghozzá éppen azok a dolgok, amelyekre a nemzetközi megfigyelők, az ellenzék és az európai parlamenti képviselők is több ízben rámutattak december 17-e óta. A legtöbb szó a választói névjegyzékről esik, illetve az elhunytakról, akik továbbra is a névjegyzékben szerepelnek, valamint a választópolgárok tömeges migrációjáról.

Az egységes választói névjegyzék hatékony kivizsgálásának mechanizmusai korlátozottak az állandó és ideiglenes regisztrációra vonatkozó adatok hiányában, továbbá a jegyzékben szereplő elhunytak jelentős száma, valamint a helyhatósági választásokon a választópolgárok tömeges migrációjára vonatkozó információk miatt jelentős mértékben csorbult a nyilvánosság bizalma a névjegyzék pontosságát illetően. Ezt a korlátozott bizalmat is tovább rontotta, hogy elmaradt az aggodalmakkal kapcsolatos átfogó magyarázat a hatóságok részéről. Az ODIHR előző ajánlása az volt, hogy a választói névjegyzéket teljes mértékben felül kell vizsgálni, és ez nem történt meg” – olvasható a jelentésben.

A javaslatok között a 4-es sorszám alatt a következő olvasható:

„Ahhoz, hogy a választói névjegyzék pontosságára vonatkozó aggodalmakat feloldják, a közvélemény törvényekbe, előírásokba és alkalmazott gyakorlatba vetett bizalmát pedig megerősítsék, szükséges megvizsgálni, hogyan lehetne hozzáférhetővé tenni a választók regisztrációjára vonatkozó adatokat és megkönnyíteni a névjegyzék jelentős felülvizsgálatának lebonyolítását a releváns szereplők – beleértve a politikai pártokat és a civil szervezeteket – bevonásával, az adatvédelmi elvek tiszteletben tartása mellett.”

A következő három ajánlás  a tisztségviselői kampányra, a választópolgárok megfélemlítésére, illetve az Elektronikus Médiumokat Szabályozó Testület (REM) munkájára vonatkozik.

Az 5-ös számú ajánlás szerint törvényben kell biztosítani az állami tisztségek és a pártfunkciók szétválasztását a kampány során.

„A hatalomnak lépéseket kell tennie a hivatali helyzettel és az állami erőforrásokkal való visszaélések megakadályozására, ezek megsértését pedig proaktívan, arányosan és megfelelően kell szankcionálni.”

Korábban már rámutattak, hogy a választási kampányban Aleksandar Vučić dominált, aki rendszerszintű előnyhöz juttatta az uralkodó pártot, és egyenlőtlen választási feltételeket teremtett.

A 6-os javaslatban az áll, hogy a hatalomnak meg kell akadályoznia a választópolgárok megfélemlítését és rájuk nehezedő nyomásgyakorlást, beleértve a közintézményekben és állami intézményekben dolgozókat is.

Amikor a REM munkájáról van szó, akkor az ODIHR jelentése a következőket írja:

„Garantálni kell az Elektronikus Médiumokat Szabályozó Testület (REM) függetlenségét az új jogszabályokkal összhangban. A REM proaktívan kell, hogy alkalmazza törvényes felhatalmazásait és hivatalból fellépjen a médiaszabályozás megsértése esetén.”