A szerbiai gyerekek kétharmada a választható tantárgyak közül a hittant választja a polgári nevelés helyett. Ennek ellenére a Szerb Ortodox Egyház, sőt, maga Porfirije pátriárka többször is hangot adott elégedetlenségének, amiért „kevés gyermek” jár hitoktatásra.

Porfirije több alkalommal kérte, hogy a hittan kötelező tárgy legyen az iskolában, mi több, úgy értékelt, hogy a diákokat és a szülőket „tudatosan igyekeznek elriasztani, hogy a hittant válasszák, sőt, megesik, hogy ebben akadályozzák is őket”.

A polgári nevelés előmozdításával foglalkozó Zaječarska inicijativa (Zaječari Kezdeményezés) kutatása rámutatott: a fiatalok bizalmatlanok az intézményekkel szemben, elhanyagoltnak érzik magukat és érdektelenek a társadalmi történésekkel szemben. A kutatás készítői szerint az eredmények mást mutatnának, ha a polgári nevelés kötelező tantárgy lenne az iskolákban. „Olyan témákkal foglalkozunk, amelyek az általános, valamint az aktuális társadalmi kérdéseket érintik, foglalkozunk a női emancipációval, a polgárok jogainak védelmével, küzdünk a társadalmi kisebbségekkel szembeni diszkrimináció ellen” – mondta el egy diáklány, hogy mivel foglalkoznak a polgári nevelés keretein belül. Egy gimnáziumi tanár, aki ezt a tárgyat tanítja, arról beszélt a Szerbiai Rádió-Televíziónak, hogy a tantárgy célja a humánus, toleráns, empatikus polgárok kinevelése, akik tisztában vannak a jogaikkal és felelősségükkel egyaránt.

A Zaječarska inicijativa kutatása rámutatott: a polgári nevelést oktató tanárokat nem képzik ki e tárgy tanítására, nem tudni, milyen kritériumok alapján történik kiválasztásuk, az pedig, hogy alárendelt viszonyban van ez a tárgy más tárgyakhoz viszonyítva, az oktatás alacsonyabb szintjét eredményezi.