Az ország minden városának távfűtő vállalatainak kötelessége volt 2016. december 29-ig egyéni szerződéseket aláírni a fogyasztókkal. Annak ellenére, hogy az energetikáról szóló törvény értelmében akár kétmillió dinár is lehet a hőtelepek büntetése, ha ezt elmulasztják, egyetlen önkormányzatban sem történt meg.

A Danas napilap értesülése szerint a Szerbiai Hőtelepek Ügyviteli Társulása az egyértelmű törvényi kitétel ellenére is arra a közös álláspontra helyezkedett, hogy a szerződéskötési kötelezettség csak a következő fűtési idényben lép hatályba, mert egy olyan nagy munkáról van szó, ami a gyakorlatban problémákhoz vezethet. Niš, Kraljevo, Nagybecskerek és Kragujevac polgárainak csoportjai akcióba léptek és arra hívták fel a hőtelepek és az önkormányzatok figyelmét, hogy egy ilyen törvényszegés azt vonja maga után, hogy a fogyasztóknak ezen dátumot követően nincs semmilyen szerződéses kötelezettségük a távfűtő szolgáltatók felé.

Az akció keretében ezen városok polgárai tömegesen írják alá azokat az értesítéseket, amelyeket eljuttatnak majd az illetékesekhez és amelyekben közlik, hogy 2016. december 29-vel megszűnik szerződéses kötelezettségük és a távhő szolgáltatás folytatását nem kötelező jellegű, önkéntes alapú szolgáltatásnak tekintik. A hőtelepek mellett az aláírt kezdeményezést a városok és községek hatalmi szervei is megkapják. Az akcióban a niši Szabad Lakosok Egyesült Mozgalma, a kraljevói Lokális Front, a nagybecskereki Begej Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Kragujevaci Lakótanács nevű egyesület vesz részt. Szeretnék a megmozdulást az egész országra kiterjeszteni, tekintve, hogy az energetikai törvényt egész Szerbiában megsértik.

Az aláírt „értesítésekben” az áll, hogy a 2014. december 26-én hatályba lépett energetikai törvény értelmében a távhő szolgáltató és a végső fogyasztó kötelesek írásos szerződést aláírni a hőenergia szolgáltatásáról a törvény életbe lépésétől számított két éven belül. Amennyiben ezt elmulasztják, a pénzbüntetés 500.000 – 2.000.000 dinárig terjedhet.

Zoran Stojanović, a niši Városi Távfűtőművek igazgatója a lapnak elmondta, valóban nem írták alá egyetlen városban sem ezeket a szerződéseket és a Szerbiai Hőtelepek Ügyviteli Társulása decemberben helyezkedett arra az álláspontra, hogy ezt a következő fűtési idénytől kell megtenni. Mint mondja, közgyűlésükön jelen volt az illetékes államtitkár is.

„Tudjuk mi áll a törvényben de a gyakorlat egészen mást követel meg, ugyanis egy összetett és komplikált munkáról van szó, amelynek megvalósítása során olyan problémák adódhatnak, amelyekre fel kell készülni. Egyébiránt, nem tolták ki a törvényes határidőket más ügyek esetében is? A személyi igazolványok kiadása még mindig folyamatban van, noha ennek is letelt a törvényes határideje. Másrészt, a polgárok a kifizetett számlával elismerik a szerződéses viszonyt és kötelezettségeiket” – mondta az igazgató.

Stojanović szerint nem egyszerű hatoldalas szerződéseket biztosítani két példányban a nagyszámú fogyasztónak, akikből Belgrádban mintegy 300 ezer van, Újvidéken több mint százezer, Nišben pedig több mint 30 ezer és megszervezni ezek aláírását. Másrészt, az sem világos, mi történik, ha egy lakóépület lakóinak fele hajlandó aláírni, a másik fele meg nem, vagy ha a lakos nem hajlandó aláírni és nem is engedi be lakásába a hőtelep dolgozóját, hogy az lekapcsolja a rendszerről. Ilyen esetekben a lakásba való bejutáshoz bírói végzés szükséges, ami azt jelenti, hogy az eljárásba az igazságügyet is be kellene kapcsolni, mondja.

Đokica Jovanović, a niši Szabad Lakosok Egyesült Mozgalmának egyik alapítója szerint a távfűtő vállalatok álláspontja, miszerint megszegik a törvényt, automatikusan azt jelenti, hogy a polgároknak sem kell azt tiszteletben tartani.

„Mi nem arra szólítják fel a polgárokat, hogy ne írják alá ezeket a szerződéseket vagy hogy kapcsolódjanak le a hálózatról, csak felhívjuk a figyelmet, hogy a fogyasztóknak december 29-től kezdve nincs szerződéses kötelezettsége a hőtelepek felé” – mondja, hozzátéve, egyelőre még csak tájékoztató akciót folytatnak.

A Danas úgy értesült, hogy a hőtelepek társulása a múlt hónapban munkacsoportot alakított, amelyben több város távfűtő vállalata is képviselteti magát. Az ő feladatuk kidolgozni a szükséges megoldásokat és javaslatuk, hogy mindez a következő fűtési idénytől legyen hatályos.