Az Európai Bizottság rasszizmus és intolerancia elleni bizottsága (EKRI) felszólította Szerbiát, hogy ismerje el, Srebrenicán 1995-ben népirtás történt. Emellett felhívják a figyelmet a szurkolói csoportok tevékenységére, amelyek törvénytelen és bűnözői tevékenységekbe is bekapcsolódtak valamint a növekvő gyűlöletbeszédre a romákkal és az LGBT populációval szemben.

A bizottság, amelynek feladata a rasszizmus, a faji diszkrimináció, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni harc, sajnálatát fejezte ki a háborús bűnök bírósági eljárásainak lassúsága miatt és megállapítják, hogy az elmúlt néhány hónapban meredeken megnőttek a regionális feszültségek a délszláv térségben.

A jelentés megállapítja, hogy Szerbia egy parlamenti határozat formájában bocsánatot kért azért, ami Srebrenicán történt, de azt az ajánlást fogalmazza meg a szerb hatalom felé, hogy hatékonyan folytassa le a háborús bűnökkel kapcsolatos eljárásokat és nyilvánosan is mondja ki: Srebrenicán népirtást követtek el.

Az EKRI-t 1994-ben alapították, ajánlásai nem kötelező érvényűek, de a tagországok azokat rendszerint végrehajtják.