A Zentai Gyógyszertár esetében, mint egészségügyi intézmény, amelynek az alapítója Zenta község, fellépett a tartós fizetésképtelenség, illetve a fizetésképtelenség fenyegetése – ezt a határozatot fogadta el a zentai képviselő-testület a kedden megtartott ülésén, ami nem meglepő, mert az ülés előtt kiküldött dokumentumból kiderült, hogy a Zentai Gyógyszertár nem tud eleget tenni a törvénynek, ugyanis 45 napon belül nem tudja kifizetni azt a több mint 15 millió dinár, amit követelnek az intézménytől.

A Zentai Gyógyszertár esetében fellépett a fizetésképtelenség fenyegetése is, mert valószínű, hogy az egészségügyi intézmény a már meglévő pénzügyi kötelezettségeinek sem tud eleget tenni, figyelembe véve hogy az egészségvédelemről szóló törvény hatálybalépésének napján, 2019. április 11-én összesen 23.794.698,79 dinár átvállalt kötelezettsége volt, s ebből 2019. július 9-ig megmaradt  22.927.006,37 dinár, ami mintegy 195 ezer euró.

Mivel Zenta község költségvetése, mint a helyi önkormányzati egység, amely gyakorolja az alapítói jogokat a Zentai Gyógyszertár, mint egészségügyi intézmény felett, nem tud biztosítani elegendő pénzügyi eszközöket a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek végrehajtására, összhangban az egészségvédelemről szóló törvénnyel, a zentai képviselő testület azt javasolja az Egészségügyi Minisztériumnak, hogy indítványozza a Kormánynak, hogy hozzon határozatot a hiányzó eszközök összegének biztosításáról az egészségügyi intézmény alapítójának, mint egyetemleges adósnak, a Szerb Köztársaság költségvetéséből, összhangban a törvénnyel.

Hogy ki a felelős a felhalmozott tartozásért, arról az illetékesek igencsak hallgatnak, azonban fontos megjegyezni, hogy 2016 végén a zentai képviselő-testület módosította a gyógyszertár alapszabályát, s akkor az igazgatói állás betöltéséhez szükséges feltételek közé bekerült a fogorvosi végzettség is, nem sokkal később kinevezte a Szerb Haladó Párt káderét, Wéber Zita fogorvost, a párt helyi szervezetének közegészségüggyel megbízott tagját, az intézmény élére. Először csak megbízott igazgatóként, majd 2017 júniusában négyéves mandátumot szavazott meg neki.

A zentai képviselő-testület ülésén Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom-VMDK képviselői csoport tagja kihangsúlyozta, hogy a közösség érdekével ellentétes döntést szavaznak meg a VMSZ és a Szerb Haladó Párt képviselői.

A zentai képviselő-testület 2019 júliusában leváltotta Wéber Zitát, és helyére a korábbi igazgatót, Tamara Đurić Živkovićot nevezte ki.

Zsíros-Jankelić Anikó, a Demokrata Párt frakcióvezetője a Pannon RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy ők már 2016-ban foggal-körömmel küzdöttek az ellen, hogy Tamara Đurić Živkovićot leváltsák a funkciójáról, akkor a képviselő-testületi többség nem hallgatta meg a javaslataikat, illetve sugallataikat. Most három év után bebizonyosodott, hogy mégis ő a megfelelő személy, akinek ezt az intézményt vezetnie kell.

„A jelenlegi igazgató, akit leváltottunk, nem tesz eleget a törvényes feltételeknek, mivel csak két év és hat hónap munkatapasztalata van, mint igazgatónak”, mondta Igor Stojkov, a zentai kkt titkára az ülést követően.

Összefoglalva a történetet, az derül ki, hogy a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség számára csak az volt a fontos, hogy az igazgatói székbe megbízható politikai kádert tegyen. Nem egész két évvel az igazgató kinevezése után komoly pénzügyi gondok léptek fel a gyógyszertárban, s pár hónapra rá az igazgatót egy másik ok miatt leváltották, s helyére azt a Tamara Đurić Živkovićot nevezték ki, aki akkor vezette a gyógyszertárat, amikor a VMSZ és a Demokrata Párt volt hatalmon Zentán. Mivel a zentai költségvetésben nincs ilyen esetekre félretéve 200 ezer euró, így a zentai önkormányzat a szerb kormányt kéri, hogy az adófizetők pénzéből fizesse ki a gyógyszertár igen jelentős tartozását.