Amint arról írtunk, szerkesztőségünk 2022. március 21-én közérdekű adatigényléssel fordult a Szerb Posta közvállalathoz, hogy kiderüljön, kinek a kezdeményezésére, miként és pontosan kinek a kezébe kerültek a magyar állampolgársággal és magyarországi választójoggal rendelkező, Vajdaságban állandó lakcímmel rendelkező választópolgároknak szánt, a magyarországi Nemzeti Választási Irodától a Magyar Postán keresztül a Szerb Postához eljuttatott választási levélcsomagok.

A Szerb Posta közvállalat az adatigénylést követő 15. napon, vagyis kivárva az utolsó pillanatot, de a törvény által megszabott határidőn belül válaszolt.

A Szerb Posta közvállalat közérdekű adatigénylések ügyében illetékes, önálló szakmunkatársa, Gordana Senić által aláírt dokumentum magyarázatában a következő olvasható:

„Tekintettel arra, hogy mindkét országban (szerk.megj: Magyarországon és Szerbiában is) folyamatban vannak a választások, és nincs lehetőségünk felmérni, hogy a kért információk eljuttatása okozhat-e kárt a másik szerződő félnek, ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Szerb Posta közvállalat – Belgrád mindkét ország törvényeit és vonatkozó pozitív rendelkezéseit tiszteletben tartva jár el.

Figyelembe véve a tényt, hogy az Ön kérelmével kapcsolatos szerződéses jogviszony egyebek közt a titokvédelmi törvény (Szerb Köztársaság 104/09 számú Hivatalos Közlönye) és ezen törvény egyéb rendelkezéseinek hatálya alá is tartozik, a Szerb Posta közvállalat – Belgrád a törvénnyel összhangban az adatok titkosságának védelme érdekében megteszi a szükséges lépéseket.”

Mivel a Szerb Posta közvállalat fenti magyarázata több szempontból is kifogásolható, szerkesztőségünk panasszal fordul a közérdekű adatok biztosához és kérni fogjuk, hogy kötelezze a vállalatot a kért adatok kiadására.

Emlékeztetőül, a közérdekű adatigénylésünkben a következő dokumentumokat kértük ki:

1. A kézbesítési feladat átruházásáról szóló megállapodást megelőző iratokat: kérvényeket, árajánlatokat, hivatalos levélváltásokat,

2. A szerződést, amellyel a feladatot a Szerbiai Posta másra ruházta át,

3. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentációt,

4. Előszámlákat, számlákat és más pénzügyi dokumentumokat,

5. Minden egyéb, az üggyel kapcsolatos iratot.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke egyébként az általa hisztériának nevezett levélszavazási botránnyal kapcsolatosan a VMSZ zentai kampányrendezvényén azt mondta: „Van egy olyan jogi intézmény, hogy közhasznú információ, lehet nyugodtan, akinek kételye van, a posta közvállalathoz fordulni, a törvény értelmében a postának kötelessége 15 napon belül válaszolni.” Szerkesztőségünk pontosan azt tette, amit Pásztor mondott, ám a Szerb Postától mégsem kaptunk érdemi választ.

Ki csenget a magyarországi szavazólap-csomagokkal Vajdaságban? (Illusztráció: SZMSZ)