Első fejezet

1526. augusztus 29., Mohács, Magyar Királyság. Mohácstól pár kilométerre délre lassú tempóban kezdenek felsorakozni a magyar erők. Élükön II. Lajos magyar király. Felvonul a könnyű- és a nehéz lovasság, magyar és horvát gyalogosok, cseh és német zsoldosok. Lajos király mellet ott vannak a vezérei: Báthori István, Szapolyai György, Tomori Pál kalocsai érsek.

A török haderő élén I. Szulejmán szultán. Fővezérei, Bali Bej és Pargali Ibrahim nagyvezér.

A török sereg létszámban kétszeresen felülmúlja a magyar erőket. A törökök lassú felvonulása után a szultán összehívta a haditanácsot. És így szólt: „Tisztelt alattvalóim, miért pocsékolnánk az élőerőt, hadianyagot, időnket és a legfontosabb, a hadiszerencsénket, ha biztosra is mehetünk.” A haditanács tagjai meglepődve és csodálkozva fogadták szeretett szultánjuk szavait. De Szulejmán így folytatta: „Megbízom Pargali Ibrahimot, fővezéremet, hogy lovagoljon át a magyar táborba, és tegyen olyan ajánlatot a hitetleneknek, melyet nem fognak tudni visszautasítani.” A haditanács rögvest el is fogadta e bölcs szavakat, a nagyvezér meg rögvest át is lovagolt a magyar táborba végrehajtani ura parancsát.

A magyar király és a nagyurak, de a közkatonák is nagy örömmel fogadták Pargali Ibrahimot, reménykedve, hogy valahogy megússzák a kilátástalan csatát.  A nagyvezér pedig ez alkalommal is nagyot alakított.  Így kezdte: „Ó, hitetlenek! Miért veszítenétek el mindeneteket, még a fejeteket is, mikor van megoldás, amelyben mindenki nyertes lehet.” Miután körülnézett, és nem észlelte, hogy a magyarok kifogásolnák mondanivalóját, így folytatta: „Ha leteszitek a fegyvereiteket, hűséget esküsztök a magasztos szultánnak, a következő juttatásokat kapjátok: minden gyalogos katona kap két liter étolajat, kiló cukrot, kiló lisztet. Lovasság tagjai ugyanezt, megfejelve egy ezüsttel. A kapitányoknak 30 ezüst ütné a markát. Nemesek megtarthatnák ingatlanjaik egy részét, de mindegyikük kapna vezető szerepet a török közvállalatokban, vagy igazgatóbizottságokban biztos és jövedelmező fotelokat. Ami a királyotokat illeti, ő megkapja a lehetőséget a királyi trónvesztés után, hogy alapítson egy királyi pártot, ahol ő lesz az örökös elnök, a jövőbeli fia meg az örökös alelnök.” Pargali Ibrahimnak nem is kellett tovább győzködnie a magyar sereget. Üdvrivalgás közepette, halomra tették le a fegyvert, kinyújtva a kezüket az ígért javakért.

Szulejmán szultán, okos ember lévén, értesülve a magyar tábor pozitív fogadtatásáról, megértette, hogy nyert ügye van. Hátradőlt a kerevetjén, és rendelt egy török kávét, ráhát locum kíséretében.

Második fejezet

2022. április 3., Zenta, Vajdaság, mai Szerbia. Reggel hét órakor megnyílnak a szavazóhelyek és elkezdődnek a szerbiai parlamenti és elnökválasztások. A tét nagy! Marad-e a szerb zsarnok még öt évig elnök, és kap esélyt, hogy még jobban tönkretegye az országot és a magyar kisebbséget, vagy a szerbiai polgárok és a magyar kisebbség kiadja neki az útját. Zenta arról volt híres, hogy legutóbb Vučić csúfosan kikapott. De Miloševićnek sem teremtek babérok a mi kis városunkban.

„Tempora mutandur”, az idők változnak. A zentaiak nagy szégyenére a választók 73 százaléka szavazott arra az emberre, aki egykori főnökével, Vojislav Šešelj csetnikvajdával egyetemben, pár szendvics kíséretében ki akarta űzni a kisebbségeket, köztük a magyarokat is Észak irányába. De ne húzzuk az időt, mutassuk be, miért is szavaztak tömegesen önmaguk érdeke ellen a kisebbségben lévő magyarok!

  • Egy részük néhány kiló lisztért, cukorért, vagy liter étolajért.
  • Sokan egy-két ezer dinárért.
  • A VMSZ-tagok azért, mert így parancsolták nekik.
  • Szülők, a tanuló gyermekeik ösztöndíjai miatt.
  • Mások önkormányzati munkahely(ek) miatt.
  • Kisvállalkozók a Prosperitati által juttatott alamizsna miatt.
  • Nagyon sokan politikai tudatlanságuk és tájékozatlanságuk miatt.
  • Vagy épp más, apróbb vagy nagyobb haszonért.

Harmadik fejezet

Természetesen az első fejezetben leírtak a valóságban nem így történtek. A csata a történelmi könyvekben leírt módon játszódott le. Mohácsnál a magyarság keményen harcolt a többszörös túlerőben lévő ellenség ellen. Magyarország súlyos vereséget szenvedett el, de megmaradt az erkölcsi tartása, hogy 150 év múlva levegye magáról a török igát.

Bátor elődjeihez képest a vajdasági magyarság nagyobb része eladta magát aprópénzért, és ezzel bebizonyította, hogy nem reménykedhet saját fényes jövőben.

A mohácsi csata magyar hőseinek 73 százaléka esett el a harcban. Ezzel szemben a zentaiak 73 százaléka fogadta el az ellenség alamizsnáját, és tette le a fegyvert.  A százalék ugyanaz, a jelentése merőben más.

Boris Zec

A kettes és a hármas zentai szavazóhely bejárata a 2022. április 3-ai választásokon (Fotó: Mina Delić)