A Szerbiai Ifjúsági Ernyőszervezet (KOMS) egy a fiatalok helyzetével és igényeivel foglalkozó széleskörű felmérés részeként megkérdezte a fiatalokat, hogy milyen viszonyban vannak a szerbiai nemzeti kisebbségekkel. Egy 1-től 4-ig terjedő skálán kellett értékelniük a különböző nemzetiségűekkel szembeni érzéseiket, ahol az 1 azt jelenti, hogy “mindig is szoros és baráti viszonyban voltunk velük”, a 4 pedig azt, hogy “nem szeretem őket”.

A felkínált válaszok között a következő kisebbségek szerepeltek: magyar, román, bolgár, macedón, albán, montenegrói, bosnyák és horvát.

A felmérés eredményeinek átlagpontszámai azt mutatják, hogy a fiatalok a macedónokat (1,75) és a montenegróiakat (1,68) kedvelik leginkább, legkevésbé pedig az albánokat (2,52), a bolgárokat (2,09) és a horvátokat (2,04).

A magyar (1,94), a román (1,95) és a bosnyák (1,82) kisebbségek a szerb fiatalok által közepesen kedvelt kategóriába esnek a kutatás eredményei szerint.

A fiatalok helyzetéről és szükségleteiről szóló 2022-re vonatkozó teljes jelentés augusztus 12-én, a Nemzetközi Ifjúsági Napon jelenik meg a Szerbiai Ifjúsági Ernyőszervezet gondozásában.