Most már tudjuk, november 13-ára kiírták az MNT-választásokat, amelyben a törvény alapján azt irányozták elő, hogy szeptember 2-ig még fel lehetett iratkozni a különleges választási névjegyzékbe (azaz, ez már lejárt), illetve október 28-ig át lehet adni a választásokon indulók listáját. Mivel eddig csak a hatalmi párt adott le listát, azt pedig még nem tudni, lesz-e kihívójuk, ezért összeállítottam egy „kisokost”, aminek segítségével bárki felmérheti, van-e megfelelő tudása ahhoz, hogy amennyiben bejut a testületbe, képes lesz képviselni a magyar nemzeti közösség érdekeit. Igaz, még az sincs kizárva, lesz egy, a hatalomhoz közel álló (van, aki azt állítja: szintén általuk létrehozott) lista is, hiszen illik „biztosítani a pluralizmust”!

Nos, tessék válaszolni!

  1. Tudja-e, mit jelentett az ókori görögöknek Hellász? Hazát, vagy poliszt? Ők – Homérosz szerint – abban különböztek a „barbarofónoktól” (barbár szavúaktól), hogy görögül beszéltek és közös volt az eredetük. Mit jelentett akkoriban a „paideia”? Ha nem hallottak róla, elárulom: a tudományok és a művészetek elsajátítását, hiszen az etnosz (néphez, törzshöz való tartozás) és a gyökerek mellett ezek voltak a görög-lét legfőbb szimbólumai. Kimondhatjuk, mai szemmel nézve, a görögség, mint az egyének kulturális identitása (önazonossága), tartotta össze a birodalmat.
  2. Tudja-e, milyen épület volt Delphoiban és milyen feliratokat találtak annak romjain? Érdemes utánanézni az Interneten, hiszen így megtudhatják, mi minden érdekelte az ókori görögöket!
  3. Hallott-e arról, mikor és ki (vagy kik) foglalkoztak először tudományosan az emberrel, mint gondolkodó lénnyel, az egyének önképével? Nem baj, ha a válasza nem: annyit elárulok, ez is az ókori Görögországhoz köthető.
  4. Meglehet, még azt is ismerik, hogyan alakult ki az identitás fogalma, illetve tudják azt a három koncepciót, amellyel e fogalmat meghatározzák. Ne féljenek, ez is megtalálható a világhálón!
  5. Feltette-e már önmagának ezt a kérdést: Ki vagyok én? Ha igen, tud-e rá válaszolni? Ha nem, tudja-e, hol lehet választ keresni erre az egyszerű kérdésre?
  6. Állítják, létezik nemzeti identitás is. Mit gondol erről? Függetlenül a válaszától, csak úgy, mellékesen jegyzem meg, a kollektív nemzeti (közösségi) identitás – számomra – fából vaskarika, mivel ezt már a múlt század 20-as, 30-as éveiben Hitler is politikája központjába helyezte. Meg is lett az eredménye!
  7. Nem tagadhatjuk, hogy a Vajdaságban/Délvidéken élő magyarok helyzetét nem csak a szerbiai, hanem az anyaországi politizálás is döntően befolyásolja. Tudja-e, az ottani politikai erők mit gondolnak a nemzetről és a nemzeti identitásról? Igaz, az interneten megtalálható egy kilenc éve elkészült kiadvány, aminek címe: Nemzeti identitás – egység vagy sokszínűség? (Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat II.), amit érdemes elolvasni. A mai történésekre is sok minden ráillik, pedig azóta „sok víz lefolyt a Tiszán”!
  8. Hallott-e már arról, mi a kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzat (autonómia), valamint az hol működik akadálytalanul és eredményesen? Van, ahol nincs önkormányzati törvény, mert maga az ország alkotmánya szavatolja a mindenféle önkormányzatisági jogok megvalósítását, máshol pedig ezeket autonóm körzet létrehozásával biztosították.
  9. Az előző kérdésre kapott válasz(ok) alapján, miként lehetne besorolni a Magyar Nemzeti Tanácsot az autonómiafajták közé? Nem befolyásolásként állítom: sehogyan, mert ez (szerintem) az önrendelkezés megcsúfolása, hiszen az MNT hatásköre – igencsak korlátozott módon – egyedül az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a nyelvhasználat terére szűkül. A gyakorlati megvalósítás pedig szót sem érdemel.
  10. Tudom, Önök között senki sem tud héberül, így ezt: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה‎ (olvasd: Ehyeh Asher Ehyeh, [ehˈje aˈʃer ehˈje]). Mégsem fogom lefordítani magyarra, mivel a Tóra azt is írja, Isten nevét nem szabad kimondani. Mindez, úgy tűnik, nem vonatkozik az egyik legmagasabb tisztséget betöltő magyarországi „méltóságra, aki óriási utat tett meg”, hogy a „hithű” KISZ-es és MSZMP-s előbb csak baloldali értékekre esküdő, utána önmagát liberálisnak valló egyén személyisége mára illibrális konzervatívvá váljon, aki a pozícióját „zsebdiktátorként” kihasználva kipellengérezi mindazokat, ráadásul még ki is csúfolja őket, akik másképpen mernek gondolkodni. Mindezt Önök szerint hogyan lehet megmagyarázni az identitás szempontjából? Fejlődéslélektanból kiindulva tudjuk, az egyén önazonosság-tudata folyamatosan változhat, azonban a tudományosan alátámasztott identitásformálás nem ad választ semmilyen „pálfordulásra” sem!

Nagyon kicsi az esélye, hogy ezt az írásomat elolvassák majd a befogadott választási listán szereplők. Ráadásul az is biztos, nem fogja véleményüket megváltoztatni, ami a két ország vezérének, valamint az itthoni „hűbéruruknak” leírt és kimondott „szentenciáira” épül, azokat pedig választási „tízparancsolatként” kell használniuk!

Így már csak a kérdésekre adott feleletek alapján (vagy anélkül) tessék válaszolni: Elmegy-e szavazni? Ami biztos, én elmegyek és nemmel szavazok a hatalmi listára. De ha lesz még egy, akkor mindkettőre (igaz, akkor érvénytelen lesz a szavazatom). De már előre borítékolható, a különleges névjegyzékben szereplő, de az elmúlt tizenként év alatt elhunyt több mint tízezer „nemzettársunk is szavazni fog”, azaz nem kételkedek a választások eredményességében!

Görög fricska (Illusztráció: Pixabay)

[MEGJEGYZÉS: Szerzőink szabadon nyilvánítanak véleményt, ami azonban nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség álláspontjával.]