Az Állami Számvevőszék (DRI) több szabálytalanságot is talált Vajdaság Autonóm Tartomány 2020. és 2021. évi beszerzéseinek ellenőrzése során. A jelentés szerint a számvevőszék szabálytalanságokat észlelt a Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkárságnál, a Tartományi Hatóságok Közös Ügyek Igazgatóságánál, a Tőkebefektetési Igazgatóságnál, valamint a Tartományi Területrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál.

A felsorolt intézmények többek között egy már érvényét vesztett szabályzat szerint tervezték beszerzéseiket, nem könyvelték megfelelően a pályázatok útján beszerzett árukat, a dokumentációikat pedig késve jelentették meg.

A szabálysértő intézmények közé tartozik a Tartományi Területrendezési és Környezetvédelmi Titkárság is, amely annak ellenére, hogy nem változtatott a közbeszerzési tervén, több mint 10 százalékkal megemelte a szabadkai parlagfű elleni védekezésre és levegőminőség-ellenőrzésre kiírt közbeszerzések becsült értékeit.

Az Állami Számvevőszék a szabálytalanságok észlelését követően javasolta a tartományi költségvetési eszközök közvetlen felhasználóinak a közbeszerzési tervek és egyéb módosítások közzétételét, a Költségvetési Számviteli Szabályzatnak megfelelő számviteli bizonylatok készítését, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció rendszeres közzétételét a Közbeszerzési Portálon.

Egyes szerződéseket későn jelentettek be

A DRI a pénzügyi irányítási és kontrollrendszer elemzése során megállapította, hogy a belső pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatban következetlenségeket észleltek.

„Fennáll annak lehetősége, hogy a belső pénzügyi kontrollrendszer működésével kapcsolatos esetleges hibák teljesen figyelmen kívül maradnak egyes intézményeknél” – áll a DRI közleményében.

A szabálytalanságok egy részét a tartományi költségvetést felhasználó intézmények az ellenőrzés során kijavították.