Gazdaságfejlesztésre és vállalkozói tevékenységekre tavaly hat civil szervezet számára hagytak jóvá támogatást, ezek közül is a legnagyobb összeget Topolya Község Fejlesztési Társulása (Асоцијација за развој општине Бачка Топола – Асоцияция за развой општини Бачка Тополя -Asociácia pre rozvoj obce Báčska Topoĭa) kapta, méghozzá 1,75 millió dinárt, írja a Magločistač.

Ugyanez a szervezet kapta a legtöbb pénzt (3,27 milliót) a mezőgazdasági termelők adminisztrációs-technikai támogatására kiírt pályázaton is.

Ez a társulás öt év alatt összesen 23,7 millió dinárt kapott Topolya község költségvetéséből.

A Cégnyilvántartó Ügynökség (APR) adatai szerint Topolya Község Fejlesztési Társulását 2005-ben hozták létre, ügyvitellel és cégvezetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadói egyesületként.

A szervezet törvényes képviselője 2019 óta a bajsai Plohl Edvin, aki jelenleg a Vajdasági Magyar Szövetség bajsai helyi szervezetének a vezetője.

Plohl 2015-ben a képviselő-testület elnöke volt, és több mandátumban részt vett Bajsa helyi közösségének irányításában is. (Mint ismeretes a Topolya községben a VMSZ van hatalmon.)

Az egyesület újonnan megválasztott elnökhelyettese Szabó Szabados Szilvia, a tolpolyai képviselő-testület tagja, ahová a VMSZ listájáról jutott be, az egyesületben pedig szakmunkatársként tevékenykedik.

A civil szervezetek pénzeléséről szóló szabályzatra hivatkozva a Magločistač kérdést intézett Satmári Adriánhoz, Topolya község polgármesteréhez, hogy előnyben részesült el az említett civil szervezet a többihez képest, amire Szatmári röviden azt válaszolta, hogy a támogatások odaítélésével foglalkozó bizottság az érvényben lévő szabályzat alapján pontozta és rangsorolta a projektumokat, politikai nyomásgyakorlás nem volt, mint ahogyan nem is favorizáltak egyetlen szervezetet sem.

A bizottság tagjai községi hivatalnokok, habár ez nem ellentétes a szabályzattal.

Az elnök Mentus Lívia, aki a községi pénzügyekért, civil szervezetekért és művelődési ügyekért felelős illetékese. A bizottság tagja pedig többek között Ognjen Despotović is, aki a közelmúltig a községi tanács sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja volt, valamint Dijana Krnjac, illetve Fekete Ildikó, aki a község pénzügyi osztályán dolgozik, továbbá Radmila Uskoković, a község közigazgatási és társadalmi részlegének munkatársa, Mák Árpád, a községi választási bizottság elnöke, akit a VMSZ delegált erre a posztra és Csipe Mónika.

A VOICE megkeresésére a Topolya Község Fejlesztési Társulása részletezte, hogy a 2022-es évet nem számítva, a szervezet adományokból, az ügyvitelből és támogatásokból 14 millió dinár bevételt valósított meg, amit a működés költségeire fordítottak.

Az elmúlt két évben a község a társulás számára többek között az Előfeltételek megteremtése a mezőgazdasági üzemek támogatásának hatékonyabb felhasználásához Topolya község területén elnevezésű projektjét is pénzügyi támogatásban részesítette.

Ez a projektum a mezőgazdasági termelőknek nyújtott adminisztrációs-technikai segítségnyújtást, tanácsadói szolgáltatásokat, a pályázati kiírások figyelését, projektumok írását és kidolgozását, valamint a községben élő gazdák számára tanfolyamok és előadások megszervezését foglalja magában.

A községtől kapott pénzeszközökből ez a civil szervezet továbbá a polgároknak a kettős állampolgárság megszerzéséhez szükséges dokumentumok előkészítésében is segített, a Concordia Minoritatis Hungaricae, azaz a CMH irodával együttműködve.

Lyukak a szabályozásban

Amint látható, a pályázatokat elbíráló bizottságban annak a testületnek a képviselői ülnek, amely a pályázatokat kiírja, ugyanakkor a szabályzat azt nem írja elő, hogy a bizottság tagjai között a szakmai közvélemény tagjai is helyet kapjanak.

A Polgári Kezdeményezések és a BIRN oknyomozó hálózat 2019 és 2021 között bonyolította le a „Nyíltan a nyilvános pályázatokról” elnevezésű projektjét, amelynek során elemezték a Szerbiában megvalósult pályázatokat és ebből egy adatbázist hoztak létre. Ennek során minden hatalmi szint pályázatait elemezték.

Tara Petrović, az elemzés egyik szerzője szerint rossz a törvényi szabályozás, amely kedvez az összeférhetetlenségnek, illetve lehetőséget teremt, hogy egyes szervezetek kivételezett helyzetbe kerüljenek, ami miatt Petrović szerint az egyesületekről szóló törvény módosítására lenne szükség.

– Az egyesületekről szóló regulatívájában számos lyuk található. Az ilyen pályázatokra pedig jellemző, hogy azok a szabályok sincsenek kiforrva, amelyek alapján azokat bonyolítják, ezért nincs is lehetőség a visszaélések megakadályozására – magyarázta Petrović. Elmondása szerint a legnagyobb hiányosság éppen a bizottságok megalakításának módjában tapasztalható.

– A regulatíva egyáltalán nem említi, hogy a bizottságokba be kellene kapcsolni a szakmai közvéleményt is – mutatott rá a szakember, és mint mondta, az összeférhetetlenség sem akadályozható meg.

– Konkrétan, amikor egy civil szervezet illetékese községi tisztséget is betölt, akkor világos, hogy fennáll az összeférhetetlenség, de ez csak egy mondat erejéig van megemlítve, hogy az nem engedélyezett, ugyanakkor arra már nincs mód, hogy ezért bárkit is felelősségre vonjanak – emelte ki Petrović és közölte, az elemzésből kiderült, hogy sok esetben ülnek politikai pártok képviselői a civil szervezetekben, és számos példát lehet látni, hogy azok a szervezetek kapnak nagy támogatást, amelyek a pártokhoz szorosan kapcsolódnak. Ez, mint mondta, Topolya esetében sincs másképp.

Topolya Község Fejlesztési Társulása a már említett, a mezőgazdasági termelőknek nyújtott adminisztrációs-technikai segítségnyújtásra vonatkozó pályázaton nyert pénzből a hagyományos rendezvényekhez – Újkenyér napja, a Parasztolimpia, a Disznótoros napok, a Top-EXPO mezőgazdasági és gazdasági vásár – nyújtott logisztikai támogatását, illetve közreműködött azok szervezésében, holott ezek a rendezvények lebonyolítását Topolya község önkormányzata közvetlenül is támogatta.