Dr. Ghilezán Szilvia rendes egyetemi tanárt, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának professzorasszonyát, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagját magas színvonalú tudományos munkájáért és a francia tudományos élettel való szoros együttműködéséért az Akadémiai Pálmarend tiszti fokozatával tüntették ki. Pierre Cochard, Franciaország szerbiai nagykövete március 17-én Belgrádban, a kitüntetés ünnepélyes átadásakor kiemelte: nagyra értékeli dr. Ghilezán Szilvia szerepét a francia és szerb tudományos együttműködés előmozdításában és annak magasabb szintre emelésében. A díj átadására a belgrádi francia nagykövetségen került sor.  A számos díszvendég között jelen volt dr. Lukity Tibor rendes egyetemi tanár is, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnöke.

Dr. Ghilezán Szilvia (1959) a bánáti Nagybecskereken született, ahol alap- és középfokú tanulmányait végezte.  Doktori fokozatot az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán szerzett 1993-ban. 2005-től rendes egyetemi tanár az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának Matematika Tanszékén. Kutatási területéhez szorosan kapcsolódik a matematikai logika, elméleti és globális számítástudomány, programozási nyelvek elmélete, lambdaszámítás, valamint a típuselmélet. Több nemzetközi és hazai tudományos projekt vezetője, valamint számos rangos nemzetközi konferencia elnöklője, illetve programbizottságának tagja.  Témavezetői munkájával eddig hét doktorjelöltnek segített fokozatot szerezni.

Az Akadémiai Pálmarend díjat 1808-ban Napóleon francia császár kezdeményezésére hozták létre a tanügyi kiválóságok jutalmazására. A kitüntetést a francia oktatási minisztérium alapvetően azoknak ítéli oda, akik a francia nyelv és kultúra terjesztésében kiemelkedő és elévülhetetlen érdemeket szereztek. Az Akadémiai Pálmarend az egyik legrégebbi francia elismerés a jelenleg is odaítélhetők között. A Pálmarednek három fokozata létezik: lovagi, tiszti és parancsnoki. 1955 óta van lehetőség arra, hogy francia állampolgárokon kívül külföldi egyetemi oktatóknak is odaítéljék az elismerést.

V.P.