Egy temerini olvasónk nyugdíj előtt áll, a fizetése túl kicsi, és attól tart, hogy jelentősen lecsökkenti a jövőbeni ellátmányát. Kérdése: munkaviszonya ellenére fizetheti-e az önkéntes kötelező nyugdíjbiztosítást?

Válaszunk: Nem, mert csak a kötelező biztosítással nem rendelkezők szerezhetnek nyugdíjjogosultságot önerőből, járulékfizetéssel.

Szerbiában 2003-ban vezették be ezt a lehetőséget, azóta összesen mintegy 236 400-an fizettek önállóan nyugdíjjárulékot, jelenleg több mint 19 ezren vannak. Két feltételnek együttesen kell megfelelniük: legalább 15 évesnek kell lenniük, és a Szerb Köztársaság területén kell lakniuk. A biztosítás igénylésekor a belépő a 13 felajánlott biztosítási alap közül választ egyet, amelyhez iskolai végzettségétől függetlenül fizeti a járulékot. A havi járulékfizetés a legalacsonyabb alapon 6579,26 dinár, a legmagasabb havi kötelezettség pedig 93 990,45 dinár. A fizetés postai úton vagy bankban történik az előző hónapra vonatkozó hónap 15. napjáig.

A kiválasztott alap módosítható alacsonyabbra vagy magasabbra, de csak a 13 felkínált lehetőségen belül. A biztosítás idejére rendszeres járulékfizetésre van szükség, ellenkező esetben az a biztosítási időszak, amelyre járulékfizetés nem történt, nem ismerhető el szolgálati időnek. E tekintetben a biztosított státusza megszűnik, ha a járulékot az esedékességtől számított hat hónapon belül nem fizeti be. Nincs lehetőség az utólagos fizetésre.

Aki a továbbiakban nem kíván önállóan járulékot fizetni, erről az alapot kell tájékoztatnia a biztosítás felmondása iránti kérelem benyújtásával. (T. M.)