Tűzifavásárlási utalványt kaphatnak azok a szociálisan veszélyeztetett zombori polgárok, akiknek az egy háztartásra jutó havi jövedelmük nem haladja meg a 20 ezer dinárt, és akik idén még nem kaptak anyagi támogatást tűzifavásárláshoz. A támogatás értéke két köbméter fa.

A támogatás odaítélésére kiírt nyilvános felhívást Zombor Város Képviselőtestületének határozata alapján hirdették meg, az igénylésre irányuló kérelmet pedig a Szociális Védelmi Szolgálat Központjához nyújthatják be a támogatásra jogosultak.Azok a polgárok, akik kapnak az utalványból, számukra az utalvány beváltási ideje a kiállítástól számított egy hónap.