Az iskola a gyermekkor meghatározó része, hiszen a kicsik gyakorlatilag az óvoda befejeztével a felnőtté válásig egy-egy oktatási intézményben töltik a mindennapjaik zömét.

Az oktatás pedig bárhogy is nézzük, megalapozza a gyermek jövőjét, így a szülőkre meglehetősen nagy felelősség hárul abban a kérdésben, hogy milyen iskolát választanak gyermekeik számára.

A legegyszerűbb megoldás persze a lakóhely szerinti tankerületbe tartozó, állami intézménybe beíratni a gyermeket, de ma már sok család dönt alternatív megoldások mellett, és például a Brit-Magyar Iskolába jelentkezteti gyermekét. De mit is adhat a diákoknak egy ilyen kéttannyelvű intézmény? Nézzük!

Sajátos tanterv

Az említett iskola egyik különlegessége a gondosan összeállított pedagógiai program. Ebben ugyanis a magyar Nemzeti Alaptantervet és a Cambridge International oktatási programot (amit az angol és wales-i iskolákban is alkalmaznak) ötvözik egymással.

Így válik lehetővé az, hogy a diákok intenzíven tanulják az angol nyelvet (anyanyanyelvi tanárok segítségével), ugyanakkor a hazai tantervet is követik. Ez utóbbi azért előnyös, mert ha egy gyermek bármilyen okból állami iskolában folytatná tanulmányait, akkor gond nélkül be tud illeszkedni.

Bizonyos tantárgyakat angolul tanulnak, viszont a kapcsolódó szakkifejezéseket mindkét nyelven elsajátítják.

Egységben az erő

A csoportos feladatokat a legtöbb gyerek nagyon szereti, hiszen így nem egyedül kell megbirkózni a feladatokkal, hanem a társai segítségével. A csapatmunka ráadásul a közösséget is erősíti, hiszen a gyerekek így közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, támogatják egymást, és megtanulják, hogy igaz a mondás, miszerint “egységben az erő.”

Az említett Brit-Magyar Iskola pedagógiai programja a frontális osztálymunka helyett a projekt- és csoportos feladatokra helyezi a hangsúlyt. A gyerekek ezáltal megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és a teendőkhöz, valamint olyan segédeszközöket is kapnak, amik hatékonyabbá teszik a közös munkát.

Felkészítés a való életre

A száraz tények bemagolása, majd számonkérések keretében történő visszaadása ma már elavult módszernek számít. Sokkal célravezetőbb, ha a gyerekek inkább megtanulnak logikusan gondolkodni, értelmezni egyes összefüggéseket, kialakítani a saját álláspontjukat és érvelni mellette.

Ezek által olyan készségeket sajátítanak el, melyek később, a felnőtt életben is nagyon hasznosak lesznek majd.

Továbbá a gyerekeknek nem szabad félni a kihívásoktól, hanem bátran szembenézni velük. Igen, természetesen ott a hibázás lehetősége is, de egy jó oktatási intézményben a pedagógusok hagyják, hogy a tanulók olykor hibázzanak, majd segítenek levonni a tanulságot, ami fontos lecke a jövőbeli boldoguláshoz.

Mindemellett pozitív ösztönzésben is részesülnek, hogy a kudarcok ne törjék le az önbizalmukat, hanem egy új tanulási folyamat kezdetének fogják fel.