Szerző: Káich Katalin

„Trianon, te szajha, légy átkozott!” (?)

Egy ilyen tartalmakat hordozó színházi előadás önmagában figyelemfelkeltő üzenet arra vonatkozóan, hogy végső ideje farkasszemet nézni mindazon gyakorlattal, mindazokkal az eddigi tévhitekkel, melyek mellékvágányra terelték, illetve elsikkasztották az együvé tartozás mibenlétének megnevezését. Hogy hogyan jutott az ország a trianoni sorsra, először ezt a kérdéskört kell tárgyszerűen és hitelt érdemlően – bármennyire is fáj! – megválaszolni.

Olvass tovább